İş Yapısını ve Doğasını Değiştiren Yapay Zekâ

İş Yapısını ve Doğasını Değiştiren Yapay Zekâ

Yapay zekanın yükselişi bildiğimiz “İş” tanımını değiştirmekte ve bilgi işçiliğinin rolünü artırmakta. Veri analizi ve karar alma gibi pozisyonlardan bulunan çalışanlar, yeni yapay zekâ yeteneklerinden ve araçlarından çokça faydalanmakta.

Forbes raporuna göre firmaların %44’ü hali hazırda, tekrar eden basit işleri yapay zekaya bırakarak, bilgi işçilerini güçlendirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmekte. Yine Forbes’in raporuna göre yöneticilerin %79’u, yapay zekanın iş akışında dönüştürücü ilerlemelere yol açtığı konusunda hemfikir.

Yapay zekâ aynı zamanda organizasyon yapılarını da değiştirmekte. Yapay zekâ sayesinde iş akışı optimize edilerek ve aynı zamanda bilgi işçileri güçlendirilerek, organizasyon yapısında doğal olarak temelden bir değişiklik ihtiyacı doğurdu. Forbes’in anketine göre yöneticilerin %44’ü organizasyonlarının yapısını daha da işlevler arası (cross-functional) hale getiriyorlar.İş akışlarının mekândan bağımsız hale gelmesi ise bir diğer önemli nokta. İleri düzeyde gelişmiş iletişim araçları ve veri depolama ile birlikte, çalışanlar verileri istekleri zamanda ve istedikleri yerde birbirleriyle paylaşabilmekte. Yapay zekayı ve bu araçları birleştirdiğimizde ise veri paylaşımı geliştirmeleri çok daha hızlı şekilde ilerlemekte. Son olarak yöneticilerin yüzde 15’i, karar almayı daha çevik hale getirmek için şirket içi hiyerarşiyi hafifletme çalışmalarına gittiğini söyledi.

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/insights-microsoftai/2019/02/04/4-ways-ai-and-associated-technologies-are-changing-the-nature-of-work-and-the-structure-of-business/#7287033e110e

Benzer Haberler
Send this to a friend