academy header

TRAI Academy Nedir?

Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulmuş bir girişim olan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, 2021 yılından itibaren kurumlara veri ve yapay zeka alanında eğitimler sunmak üzere çalışmalara başlamıştır. Mart 2022’de TRAI Academy’yi kurmuş ve değerli iş ortağı Miuul Akademi ile birlikte yola çıkmıştır. TRAI Academy kurumsal akademilere veri ve yapay zeka alanında 9 farklı eğitim programı sunmaktadır.

Vizyon

Veri bilimi ve yapay zeka yetkinlik kazanımı alanında kurumların en çok tercih edilen iş ortağı olmak.

Misyon

Veri Bilimi ve Yapay Zekâ alanında iş dünyası profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu yetkinlik kazanımları için verimli, etkili ve sonuç odaklı çözümler sunmak.

Etik Değerler

Kurum ve kurum çalışanları olarak “etik değerlere uygun davranan”, ticari menfaatleri için evrensel iş etiği ilkelerinden ödün vermeyen prensiplerle hareket ederiz.
Aynı zamanda yapay zeka etiği konusu da dikkate alınmaktadır.

Kurumsal Akademi Programları

Yapay Zeka Farkındalık Eğitimi
MLOps Eğitimi
Veri Okur Yazarlığı Eğitimi
Data Citizen Eğitimi
Yöneticiler için Veri Analitiği Eğitimi
Veri Mühendisliği Eğitimi
generative ai egitimi
Veri Analistliği Eğitimi
Veri Bilimi Bootcamp
Analitik Mimari, İş akışları, Roller Çalışması
Teknik Mülakat Desteği
Oryantasyon Eğitimleri