Çalışma Grupları

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, Türkiye’de ve dünyada yapay zeka farkındalığını artırmak, ekosistemi geliştirmek amacıyla çalışmaktadır. Bu bağlamda, özellikle paydaş ilgisinin ve aksiyon alma önceliğinin yüksek olduğu alanlara özel Çalışma Grupları oluşturur. Çalışma gruplarına TRAI Fellow’lar liderlik yapar. TRAI paydaşları ise öncelikli katılım hakkına sahiptir. Ayrıca konuyla ilgili faydalı ve ehil kişilerin katılımı da tavsiye edilir. Bu sebeple, çalışma grubu toplantılarına zaman zaman konusunda uzman kişiler çağırılarak sunumlar yapılır.

Bu çalışma grupları odaklı ve yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütmektedir:

 • Güncel gelişmeleri istişare etmek.
 • Türkiye’de ve Dünya’daki sektörel konulara özel yapay zeka ile ilgili envanter oluşturmak.
  • Girişimcileri tespit etmek ve TRAI Girişimleri haritasına dahil etmek.
  • Vaka analizleri yapmak ve iyi uygulamaları ortaya çıkarmak.
  • Kamuoyunun bilmesinin yararlı olacağı konuları dokümante etmek ve paylaşmak.
 • Bu alanda içerikler ve etkinlikler üretmek.
  • Webinar, seminer, panel, sunum, eğitim, vb. etkinlikler kurgulamak ve yürütmek.
  • Blog post, infografik, sunum, rapor, eğitim, vb. içerikler üretmek ve yayınlamak.
 • Danışma kurullarının önerdiği konular çalışma grubu tarafından ele alınır.
 • Girişimci, akademisyen ve özel sektörün bir araya geldiği bu toplantılarda iş birlikleri ele alınır.
 • TRAI paydaşlarının ve iletişim ağının geliştirilmesine destek olur.

Şu an itibariyle faal olan Çalışma Grupları şunlardır: