Çalışma Grupları

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, Türkiye’de ve dünyada yapay zeka farkındalığını artırmak, ekosistemi geliştirmek amacıyla çalışmaktadır. Bu bağlamda, özellikle paydaş ilgisinin ve aksiyon alma önceliğinin yüksek olduğu alanlarda özel Çalışma Grupları oluşturmaktadır. Çalışma gruplarına TRAI Fellow’lar liderlik yapar, TRAI paydaşları öncelikli katılım hakkına sahiptir. Ayrıca konuyla ilgili faydalı ve ehil kişilerin katılımı tavsiye edilir. Özel oturumlara özel uzmanlar, misafirler davet edilebilir. Çalışma gruplarının üyeleri ile çalışmaları düzenli olarak gözden geçirilir ve sürekli iyileştirilmeye gayret edilir.

Bu çalışma grupları odaklı ve yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütmektedir:

 • Güncel gelişmeleri istişare etmek.
 • Türkiye’de ve Dünya’daki konuyla ilgili envanter oluşturmak.
  • Girişimcileri tespit etmek ve TRAI Girişimleri haritasına dahil etmek.
  • Vaka analizleri yapmak, iyi uygulamaları ortaya çıkarmak.
  • Kamuoyunun bilmesinin yararlı olacağı konuları dokümante etmek, paylaşmak.
 • Bu alanda içerikler ve etkinlikler üretmek.
  • Webinar, seminer, panel, sunum, eğitim, vb. etkinlikler kurgulamak ve yürütmek.
  • Blog post, infografik, sunum, rapor, eğitim, vb. içerikler üretmek ve yayınlamak.
 • Danışma kurullarının önerdiği konular çalışma grubu tarafından ele alınır.
 • Girişimci, akademisyen ve özel sektörün bir araya geldiği bu toplantılarda iş birlikleri ele alınır.
 • TRAI paydaşlarının ve iletişim ağının geliştirilmesine destek olur.

Şu an itibariyle faal olan Çalışma Grupları şunlardır: