TRAI Community

Yapay zeka konusunu gündemine almış, bu alanda etkinlikler yapan, teknoloji konusunda içerik üretiminde bulunan üniversite toplulukları ve STK’lara açıktır. Ayrıca ortak etkileşim alanı olan diğer ekosistemlerle yakın irtibat halindedir. TRAI Community yapay zeka ile ilgili çalışmaların yaygınlaşmasını sağlarken, TRAI Ekosistemi’nin bir parçası olarak diğer paydaşlarla etkileşim halindedir.