Hakkımızda

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla 2017’de kurulmuş bir girişimdir. Bugüne dek yüzlerce etkinlik (TRAI Meet-Up, yapay zeka seminerleri, yapay zeka zirveleri, demo-dayler) gerçekleştirerek on binlerce kişiye doğrudan temas etmiştir.

Yapay zeka farkındalığını artırmayı ve yapay zeka ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan TRAI’nin ekosisteminde bulunan yapay zeka girişimlerinin sayısı Haziran 2022 itibariyle 259’a çıkmıştır. TRAI bu girişimlerin akademi ve özel sektör ile buluşmalarına, ortak proje yapmalarına, yatırımcı bulmalarına ve yurt dışına açılmalarına yardımcı olmaktadır.

TRAI ekosisteminde, girişimlerin yanı sıra ülkemizin önde gelen 50’den fazla özel sektör şirketi yer alıyor. Bu şirketlerin ekipleri ile yakın çalışmalar yürütüp, yapay zekanın ülkemizde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunuyoruz.  Ülkemizin en büyük yapay zeka zirvelerini ve Türkiye Yapay Zeka Haftası etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki yapay zeka ekosisteminin dünyanın önde gelen başka ekosistemleri ile tanışmalarına önayak oluyoruz. Özetle ülkemizin yapay zeka yarışı içinde yer almasına önemli katkılarda bulunduk; bulunmaya da devam ediyoruz.

Amaçlarımız

Farkındalık
Yapay zekanın önemi, fırsat ve tehditleri, her türlü alandaki uygulama potansiyeli konularında farkında, bilinçli bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak.
Kapasite
Yapay zeka alanında çalışan yetkin kişi ve kurumların oluşumuna katkıda bulunmak; iş birliklerini teşvik etmek; bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak.
Ticarileştirme
Yapay zeka alanındaki faaliyetlerin ülkemizdeki istihdama, yüksek katma değere ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüşmesini sağlamak.
Etik
Yapay zekanın gelişimi ile olası riskleri ve tehditleri tespit etmek. Bu konuda bilinç oluşturmak ve risklerin bertaraf edilmesine katkıda bulunmak.

TRAI Danışma Kurulu

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi çok paydaşlı, geniş katılımlı, açık iletişim ve paylaşıma inanan bir inisiyatiftir. Bundan ötürü ilk kurulduğu günden bu yana, konunun tüm paydaşlarını süreçlerine ve çalışmalarına dahil etmektedir. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin 9 üyeden oluşan bir Danışma Kurulu bulunmaktadır. Danışma Kurulu Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin çalışmalarına yön verir. TRAI ekibinin amaçlarını, hedeflerini ve önceliklerinin belirlenmesine katkıda bulunur. Danışma Kurulu üyeleri kendi ortamlarında ve çalışmalarında Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’ni temsil ederler. Bu kurulun üyeleri yapay zeka ile ilgili konuların ve paydaşların bir araya gelmelerine ve ekosistemin gelişmesine katkıda bulunurlar.

TRAI Çekirdek Ekibi

Halil Aksu
Halil Aksu

TRAI Kurucusu

Can Sinemli
Can Sinemli

TRAI Direktörü

Emre Özcan
Emre Özcan

COO

Betül Kübra Ekinci
Betül Kübra Ekinci

TRAI Ekosistem Yöneticisi

Yasin Demirkaya
Yasin Demirkaya

Medya ve İletişim Sorumlusu

Mine Gürleyen
Mine Gürleyen

Üye İlişkileri Uzmanı