Beneficial AGI 2019

Beneficial AGI 2019

Yapay zekâ kavramı artık hiçbirimize yabancı gelmiyor. Telefonlarımızda bile sesli komutlarla çalışan asistanların bize bu teknolojinin kullanımlarını sunabildiği bir devirde yaşıyoruz. Ama kendimize, yapay zekanın ne olduğunu gerçekten biliyor muyuz ve yapay zekâ bizim düşündüğümüz gibi mi sorusunu yöneltmek lazım. 

Yapay zekanın insan hayatına erişimini ve sağlayacağı yararları konu alan bolca film bulunuyor şu an piyasada. Bizim genel bir başlık altında topladığımız yapay zekâ, aslında çoğunlukla bu filmlerde “Artificial General Intelligence (AGI) “yani Türkçe ’ye aktarılmış haliyle genel yapay zekâ olarak işleniyor.

Genel yapay zekâ bilgisayar zekasını ve iş halledebilme kapasitesini insanlarınkine eşit tutuyor. Apple’ın yardımcı kurucularından Steve Wozniak genel yapay zekayla bizim adının yaygın kullanılmasından dolayı daha tanıdık olduğumuz yapay zekâ kavramını karşılaştırmak için bir test geliştirmiş.” Coffee Test” olarak adlandırılan bu deneyde bir robot normal standartlarda bir eve giriyor ve kahve hazırlamayı deniyor. Bu aynı zamanda robotun ihtiyacı olacağı tüm gereçleri yardım olmadan bulması ve kahve yapım süreçlerini kendince çözebilmesi demek. Yapay zekâ algoritmalarıyla donatılmış bir sistem bahsedilen süreci başarıyla tamamlayabiliyorsa bu sistem aynı zamanda genel yapay zekaya bir örnek olmanın unvanını kazanıyor.

Genel yapay zekayla daha tam olarak günlük hayatta karşılaşmaya başlamamış olsak da bu terim üzerine tartışmalar ve araştırmalar son hızıyla devam ediyor. 2019 yılının başında ‘Yararlanılabilir Genel Yapay Zeka’ üzerine Future of Life Institute 4-7 Ocak tarihleri arasında “Beneficial AGI 2019” adlı bir konferans gerçekleştirilmiş. Aynı kurumun yine yapay zeka üst başlığıyla 2015 yılında” Puerto Rico AI” ve 2017 yılında “Asilomar Beneficial AI” konferanslarını gerçekleştirdiğine değinmekte fayda var.

Beneficial AGI 2019 çatısı altında birçok yapay zeka araştırmacısıyla beraber ekonomi, hukuk, felsefe  ve etik alanlarının yapay zekayla bağlantılarını inceleyen uzmanlar bir araya getirilmiş. Programı atölye ve konferans kısımları temelinde incelemek mümkün. İlk olarak iki gün süren teknik atölyelerde genel yapay zekanın nasıl yaratılabileceği tartışılmış ardından da iki buçuk gün süren konferanslar boyunca yapay zeka ışığında geleceğe yarar sağlamak için genel yapay zekadan elde edilebilecek yararlardan ve olası adımlardan bahsedilmiş.

Konferans genel olarak “Daha iyi yarınlar için insanlığın geleceğini hangi yönde şekillendirmeliyiz ve toplum bunun için nasıl bir araya gelerek çalışabilir?” sorusuyla “Önümüzdeki aşılması gereken teknik alandaki büyük güvenlik zorlukları” konusuna cevaplar aramış. Konuşmacılar arasında Stuart Russell, Allan Dafoe, Brian Tse, Francesca Rossi, Helen Toner, Carla Gomes, Joshua Greene, Nick Bostrom, Amanda Askell, Gillian Hadfield, Ried Hoffman, James Manyika, Erik Brynjolfsson, ve birçok başka isim var.

Daha fazla bilgi için :

https://futureoflife.org/beneficial-agi-2019/

Kaynaklar:

Compassionate Artificial Intelligence: Frameworks and Algorithms

Yazar: Amit Ray

https://www.fastcompany.com/1568187/wozniak-could-computer-make-cup-coffee

https://www.coresystems.net/blog/the-difference-between-artifical-intelligence-artifical-general-intelligence-and-artifical-super-intelligence

Benzer Haberler
Send this to a friend