Kurumsal Üyelerimiz

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, çalışmalarını destekleyen şirketlere açıktır. Üyelerimiz, TRAI Meet-up, TR AI Week gibi yaptığımız etkinliklere konuşmacı ve izleyici olarak katılabilir. TRAI ekosistemindeki startuplara erişebilir; geliştirmek istedikleri projelerine destek olabilecek akademisyenlerle iletişimleri sağlanır. Yapay zeka alanında çalışan üniversite ve merkezlerimizin yöneticileri ile tanışabilir, ayrıca yapay zeka alanında çalışma gruplarına dahil olabilir ve faaliyet önerilerinde bulunabilirler.