Sigortacılık ve Yapay Zeka

Sigortacılık ve Yapay Zeka Çalışma Grubu; sigortacılık odağında yapay zeka uygulamalarını değerlendirmek, sektörel gelişmeleri istişare etmek, yapay zeka alanında sektörün ihtiyacı olan projeler geliştirmek ve kullanım alanlarını paylaşmak üzere kuruldu. Çalışma Grubu 3 ayda bir gerçekleşen toplantılarla çalışmalarına devam eder. Toplantılarda grup katılımcıları olarak akademisyenler, girişimciler, destekçi şirketler ve teknoloji sağlayıcıları yer alır.

Grubun ana odak konuları arasında yapay zeka kullanım alanlarına katkı sağlamak, yapay zekanın sektöre sağlayacağı değeri ortaya koymak ve sektördeki yapay zeka girişimlerini desteklemek bulunur.

Sigortacılık ve Yapay Zeka Çalışma grubunun sektörün tüm alanlarını yansıtmaya çalıştığı sektörel haritaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sektör Haritası

Çalışma grubu tarafından oluşturulan ve yapay zeka çalışmalarını kategorize etmek için kullanılan sektör haritasına ulaşmak için tıklayınız:

Zihin Haritası

Çalışma grubunun vizyonunu, odak konularını ve incelediği sorunları içeren zihin haritasına ulaşmak için tıklayınız:

Sektördeki kullanım alanı (use case) eklemek için tıklayınız:

Sektördeki yapay zeka paydaşlarını eklemek için: