Yapay Zeka Farkındalık Eğitimi

İş Dünyasında Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay zeka uygulamalarının tarihsel gelişimini tartışmak, mevcut ve yakın gelecekteki uygulama alanlarını anlamak. Yapay zekayı büyüme ve iş mükemmelliği için itici bir güç olarak kullan şirket ve operasyon örneklerinin incelemesi.

Kurumsal Yapay Zeka Kabiliyetleri Geliştirme

Veriye odaklı yönetilen şirketlerin yapay zeka odaklı içeren çözümler  geliştirmesi ve/veya uygulaması için gereken kültürel ve organizasyonel dönüşümleri tartışmak.  Farklı endüstri dikeylerinde yapay zeka odaklı uygulamaların süreçlerini ele alma. Finans  sektöründe fark yaratan yapay zeka uygulamalarını incelemek. Yapay Zeka uygulamasının önündeki kurumsal engelleri ve bunların aşılması için atılması gereken adımlar  üzerine tartışma.

Yapay Zeka Uygulamalarında Büyük Verinin Rolü

Yapay zeka uygulamalarının temelini oluşturan büyük verinin yönetimi ve  büyük veri analitiğinin temel dinamiklerini özetlemek. Yapay zekanın verimli kullanılması için gerekli olan veri kültürü ve veri okuryazarlık düzeylerinin tartışılması. Yapay zeka  uygulamalarında başarıya ulaşmak için şirketlerde pazarlama, üretim, finans, lojistik gibi  fonksiyonların veri yönetimini nasıl ele alması gerektiğinin incelenmesi.​

Yapay Zeka Yol Haritası ve Kurumsal Strateji

Yapay Zekanın şirket stratejisindeki rolü. Veri bilimini iş süreçlerinde verimli kullanmak için oluşturulması gereken  yapay zeka ekibinin fonksiyonlarını tanımlamak. Üçüncü taraf şirketlerden  hizmet alırken dikkate alınması gereken temel unsurlar.

Hedef Kitle

Yapay zeka konusunda farkındalık kazanmak isteyen herkes eğitime katılabilir.

Kimler Bu Eğitime Katılabilir & Eğitim İçin Minimum Gereksinimler

Eğitime katılmak için ön şart yoktur.

Eğitim Süresi

Yapay zeka semineri 1 gün sürmektedir.

Eğitimin Amacı

Yapay zeka konusunda farkındalık kazanmaktır.

Eğitim Çıktıları

Programı tamamlayan kişilerin yapay zeka çerçevesindeki temel konseptler hakkında bilgi sahibi olması ve bu konular hakkında konuşabiliyor olması sağlanmak istenmektedir. İş dünyasında yapay zeka uygulamaları, kurumsal yapay zeka kabiliyetleri geliştirme, yapay zeka uygulamalarında büyük verinin rolü, yapay zeka yol haritası ve kurumsal stratejileri ele alınacaktır.

1 Step 1
Trai Academy Başvuru Formu
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right