Üretken Yapay Zeka Eğitimleri​ Generative AI

Üretken Yapay Zeka (Generative AI) Farkındalık Eğitimi

Generative AI’nın iş dünyasındaki kullanımını anlamak ve hızlı uygulanabilir projelerde nasıl kullanılabileceğini keşfetmek isteyen herkes için tasarlanmış bir eğitimdir.

İlk kısımda; Generative AI’nın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak için temel kavramlar ele alınır. Ardından, Foundation modellerinin yapısına ve önemli uygulama örneklerine (ChatGPT, Bard, Midjourney, Copilot, Adobe generative fill gibi) değinilir.

İkinci kısımda, Generative AI ile geliştirilmiş uygulamaların, günlük işlerimizde bize nasıl yardımcı olabileceği ve daha çok kullanılabilmeleri için iş yerinde nasıl bir kültür dönüşümüne ihtiyaç olduğu üzerinde durulur.

Son kısım, Generative AI ile iş dünyasında yapılabilecek projelere ayrılmıştır. Hem farklı iş birimleri için uygulama örnekleri hem de proje süreçlerinin işleyişi tartışılır.

 • Generative AI’ı anlamak
 • Yapay zeka ve makine öğrenmesi
 • Generative AI
 • Foundation modelleri Generative AI uygulamaları
 • ChatGPT
 • Google Bard
 • Midjourney
 • Microsoft Copilot
 • Adobe creative fill
 • Zayıf yönler ve riskler
 • Şirket kültüründe dönüşüm Geliştirme ve uyarlamalar
 • İş dünyasında kullanım
 • Proje fikri oluşturma ve planlama

Proje süreci Katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre çevrimiçi (online), fiziksel (yüz yüze), eğitim ya da eğitim ve çalıştay programı olarak kurgulanabilir.


Üretken Yapay Zeka (Generative AI) Atölyesi

Atölyede amaç, katılımcıların gruplara ayrılıp, generative AI teknolojilerini kullanacak proje fikirleri üzerinde çalışmasıdır. Yeni fikirler ve fırsatların tartışıldığı bir ortam yaratmak hedeflenir.

Atölyenin ilk kısmı grupların olabildiğince çok fikir geliştirmesi, beyin fırtınası yapması içindir. İkinci kısımda bu fikirleri derleyip toplamaları, önceliklendirmeleri ve önceliği yüksek olanları seçerek ayrıntılandırmaları beklenir.

Son kısımda ise her grup, proje önerilerini sunar ve öneriler tartışılır. Atölye çıktıları, talebe göre, eğitmen tarafından ya da her grubun moderatörü tarafından özetlenerek paylaşılacak şekilde plan yapılabilir.

 • Atölye Açılış
 • Süreç bilgilendirme
 • Grupların oluşturulması
 • Konu başlıklarının paylaşılması Fikir Üretme
 • Herkesin fikrini alma
 • Fikirleri listeleme ve gruplandırma
 • Generative AI proje fikrini ifade etme Önceliklendirme
 • Öncelikli konuları belirleme
 • Proje adımlarını ayrıntılandırma
 • Sunum için proje akışı oluşturma Sunum
 • Grupların proje fikirleri sunumu
 • Tartışma

Katılımcıların atölyede aynı dili konuşabilmeleri adına, hemen öncesi için Generative AI eğitimi planlanır. İhtiyaç ve beklentilerine göre online ya da yüz yüze yapılabilir. Grupların oluşturulması, moderatörlerin seçilmesi ve konu başlıklarının belirlenmesi için eğitim öncesi kurum ile birlikte çalışılır.


Chat GPT Prompt Eğitimi

ChatGPT (hatta genel olarak LLM ile çalışan chatbotlar) prompt yazım püf noktalarını uygulamalı olarak aktarmak için tasarlanmış bir eğitimdir.

İlk kısımda; Large Language Model (LLM)’in ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak için temel kavramlar ele alınır. Ardından, prompt yazımının temel konusu olan açık ve net olmak kavramı üzerinde durulur.

İkinci kısımda, ChatGPT ile örnek görevler üzerinde çalışılır. Buradaki örnekler, eğitim verilen kuruma ve katılımcılara göre özelleştirilebilir. Hedef; araştırma, özetleme, etiketleme ve dönüştürme işlemleri için ChatGPT’nin nasıl kullanılabileceğini aktarmaktır.

Son kısım, GPT API kullanımı ve LLM modellerinin kurumsal uygulamalara entegre edilmesinin tartışılmasına ayrılmıştır.

 • Generative AI’ı anlamak
 • LLM çalışma mantığı
 • LLM kullanım kısıtları ve çekinceler
 • «Açık ve Net» olma ChatGPT’yi kullanmak
 • Araştırma/Üretme
 • İterasyon
 • Adımlama
 • Doğrulama
 • Özetleme
 • Etiketleme
 • Dönüştürme ChatGPT’den ötesi
 • GPT API
 • Kurumsal uyarlamalar

Katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre online ya da yüz yüze planlanabilir. Katılımcıların genel Generative AI bilgisine sahip olması beklenir, ya da hemen öncesine Generative AI eğitimi de planlanmalıdır.


Üretken Yapay Zekaya Giriş Eğitimi (Generative AI)
 • What is a LLM? – Büyük dil modeli nedir?
 • What is behind LLM? – Büyük dil modellerinin arkasında ne var?
 • How do LLMS work? – Büyük dil modelleri nasıl çalışır?
 • Understanding the history and evolution of language models – Dil modellerinin tarihini ve gelişimini anlamak
 • Applications of LLMS in business – Büyük dil modellerinin iş dünyasındaki uygulamaları
 • Limitations and ethical considerations – Sınırlamalar ve etik hususlar
 • ChatGPT in real-world applications – Gerçek dünya uygulamalarında Chat GPT
 • Long-term strategy & market opportunities – Uzun vadeli strateji ve pazar fırsatları
 • Copilot as a commercial LLM – Ticari bir büyük dil modeli olarak Copilot
 • Copilot applications in the business World – Copilot’un iş dünyasındaki uygulamaları

Çevrimiçi / online verilen bir eğitim programıdır.

1 Step 1
Trai Academy Başvuru Formu
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right