Sightverse

sightverse

Kurucu Ortak: Şeyda Suner, Cengiz Akdeniz
Kategoriler: Makine Öğrenmesi, Öngörü ve Veri Analitiği, Görüntü İşleme