Ekosistem

Kısa bir giriş yazısı iyi olabilir.

Üyeler

Sektör ve ölçekten bağımsız, konu ile ilgili her türlü özel sektör kuruluşuna açıktır.

Image link
Image link

Startup’lar

Yapay zeka kullanarak temel teknolojiler geliştiren veya yapay zeka kullanarak somut çözümler geliştiren girişim, girişimci ve adaylara açıktır.

Scale-up

En az beş yıldır faaliyette olan, son 3 yılda yıllık en az yüzde 20’lik bir büyüme göstermiş, yıllık cirosu 2.000.000 TL üzeri olan ve dönem başında en az 20 çalışanı olan yapay zeka şirketlerine açıktır.

Image link
Image link

Teknoloji İş Ortakları

Yapay zeka alanında yerli veya yabancı, ölçekten bağımsız, her türlü yazılım, donanım, hizmet, çözüm veya altyapı sağlayan kurumlara açıktır.

Akademik İş Ortakları

Türkiye’nin tüm üniversite ve araştırma kuruluşlarına açıktır. Yapay zeka alanında çalışmaları, araştırmaları, eğitimleri, laboratuvarları ve projeleri olan kurum ve kişilere açıktır.

Image link
Image link

TRAI Fellows

Yapay zeka ile ilgili öncü gelişmeleri takip eden, bu alanda yapılan çalışmalara katkıda bulunan profesyonellere ve uzmanlara açıktır.

TRAI Community

Yapay zeka konusunu gündemine almış, bu alanda etkinlikler yapan, teknoloji konusunda içerik üretiminde bulunan üniversite toplulukları ve STK’lara açıktır.

Image link