Güvenlik ve Yapay Zeka

Siber güvenlik odağında yapay zeka uygulamalarını değerlendirmek, sektörel gelişmeleri istişare etmek, yapay zeka alanında sektörün ihtiyacı olan projeler geliştirmek ve kullanım alanlarını paylaşmak üzere kurulan Güvenlik ve Yapay Zeka Çalışma Grubu 3 ayda bir toplantılarla çalışmalarına devam etmektedir.
Grup katılımcıları akademisyenler, girişimler, destekçi şirketler ve teknoloji sağlayıcılarıdır.
Güvenlik ve Yapay Zeka Çalışma grubunun sektörün tüm alanlarını yansıtmaya çalıştığı sektörel haritaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Grubun ana odak konuları arasında yapay zeka kullanım alanlarına katkı sağlamak, güvenlik ve yapay zeka kılavuzu hazırlamak, kaynakça yayınlamak, paydaş envanterini ortaya koymak ve girişimlerin yurtdışına açılmalarını destekleyecek çalışmalara destek olmak bulunmaktadır.

Sektör Haritası

Çalışma grubu tarafından oluşturulan ve yapay zeka çalışmalarını kategorize etmek için kullanılan sektör haritasına ulaşmak için tıklayınız:

Zihin Haritası

Çalışma grubunun vizyonunu, odak konularını ve incelediği sorunları içeren zihin haritasına ulaşmak için tıklayınız:

Sektördeki kullanım alanı (use case) eklemek için tıklayınız:

Sektördeki yapay zeka paydaşlarını eklemek için: