Yapay Zekanın Yönetişim, Ekonomi ve Finans’a Etkisi

Yapay Zekanın Yönetişim, Ekonomi ve Finans'a Etkisi

Yapay Zeka’nın Kurumsal Yönetim, Ekonomi ve Finans üzerine etkilerini ele alan, editörlüğünü Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu’nun yaptığı “The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance- Volume 2” çıktı. 

Bu çalışmada Cilt-1’e ilave ve devamı niteliğinde Cilt 2’de yapay zeka ile ilgili tematik konularda teknik bilgiler verilmesi planlanmaktadır. Özellikle yapay zeka ve ileri teknolojilerin farklı sektörler üzerindeki etkisi örneklerle sunulmuştur. Bu bağlamda, çarpıcı biçimde değişen dijital iş modeli yaklaşımları sunulmaktadır. Ayrıca işletmelerin değer yaratma yaklaşımlarındaki değişimin yapay zeka uygulamalarıyla nasıl şekillendiği anlatılmaktadır. Yapay zeka ile geliştirilen akıllı sistemler, bu sistemlerin muhasebe, finans ve dolandırıcılıkları önleme açısından kullanımı ve yapay zeka konusunda uzmanlık konularını içeren farklı uygulamaları içeren bölümler yer almaktadır.

Stephen Hawking ve diğerleri (2014), toplumda farkındalık sağlamak için “Yapay zekayı yeterince ciddiye alıyor muyuz?” sorusunu sormuşlardır. Bu nedenle her ortamda geniş kapsamlı olarak yürütülen yapay zeka uygulamalarına zarar vermemek için sağlam adımlar atılması ve doğru kararlar verilebilmesi için araştırma merkezleri ve enstitüler aracılığıyla çalışmaların sistematik olarak yürütülmesi önerilmektedir. Bu tür araştırma merkezlerine bir örnek “Machine Intelligence Research Institute-MIRI”dir (Soares ve Fallenstein, 2014). MIRI, şeffaflığı sağlamak için yapay zeka sistemleri tasarlamada iki ana bakış açısına odaklanır. Birincisi “yüksek güvenilirlik odağı”, ikincisi ise “hata toleransı odağı”dır. Tüm bunların gerçekleşmesinde önemli olan donanımlı insan kaynakları ihtiyacı ve yapay zeka ile etik konularına da değinilmiştir. Böylece yapay zekanın gelecek için katma değer sağlayabileceği alanlar incelenirken risk faktörleri de anlatılmış olmaktadır.

Bu doğrultuda bu çalışma ile yapay zeka bağlamında ortaya çıkan gelişmeye açık alanlar için çözüm önerileri ve politika önerileri sunularak literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kitapta giriş bölümünün ardından üç ana tema belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla birincisi “Yapay Zekanın Akıllı Sistemler Üzerindeki Etkisi”, ikinci olarak “Yapay Zekanın Muhasebe, Finans ve Dolandırıcılık Üzerindeki Etkisi” ve üçüncüsü ise “Yapay Zeka Uygulamalarında Uzmanlaşmış Konular” olarak belirlenmiştir.

Yapay zeka uygulamalarının çok doğru ve uzman ellerde kullanılması insanlığın refahı ve mutluluğu için önemlidir. Bu bağlamda yapay zeka uygulamalarına dayalı olarak geliştirilen makinelerin yön verdiği bir gelecek yerine, bunların yarattığı etkinliği ve verimliliği artıran bir yaşam beklentisi içinde olmalıyız. Bu sayede daha insancıl davranarak sürdürülebilirliği sağlamak için biraz daha zaman kazanmış olacağız…

Kitaba ulaşmak için tıklayınız  
Benzer Haberler
Send this to a friend