Yapay Zeka ve Sağlık

Yapay Zeka ve Sağlık

Yapay zekanın girmediği, değiştirmediği, geliştirmediği hiç bir alan yok. Tabii ki hayatımızın en önemli konularından biri de sağlık. Her gün hasta sayılarını, ameliyat sayılarını, insan hatası sayılarını, çözülemeyen vakaları, tanı konulamamasını, nadir hastalıkları, kanseri ve benzeri düşündüğümüzde, daha gidilecek çok yol olduğu aşikardır. Doktorlar yüzlerce yıldır tahlil, teşhis, tedavi yöntemini uygulamaktadır. Sözlü ve yazılı olarak bildiklerini, yaşadıklarını biriktirmekteler ve aktarmaktalar. Tıp bilimi / sanatı / mesleği böyle gelişti, gelişmeye devam etmektedir. Yanı sıra biyoloji, anatomi, fizyoloji, vb. alanlardaki gelişmeler tıbbın da gelişmesini sağlamıştır. Hatta mühendislik disiplinlerin gelişmesi, genetikten, görüntülemeye kadar, biyomedikal cihazlardan, hijyenik konulara kadar pek çok alanın gelişmesi tıbbın ve insan sağlığının gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Bugünlerde Tıp Mühendisliği gibi bölümler üniversitelerde kurulmaktadır, mühendis hekimlerin yetişmesi, özellikle tıbbın teknik olarak gelişmesi ve daha bilimsel, daha teknolojik yapılmasını sağlayacaktır. Özellikle veri miktarının artması, analitik uygulamaların çoğalması, tahlil, teşhis ve tedavi yöntemlerin gelişmesini sağlayacaktır. İnsan aklıyla yapılan işler, algoritma yoluyla yapıldıkça, hata oranları azalacak, hassasiyet artacak ve sonucunda insan hayatları kurtulacak, insan ömürleri uzayacak, sağlık kalitesi artacak, sağlık maliyetleri düşecek. En azından vaat edilen budur. Hele bir de işin içine yapay zeka girerse, hatalar ortadan kalkmalı, insan aklı ötesinde hassas tanılar konulmalı, dünyanın tüm verileri üzerinden en iyi tedaviler, hatta öngörülere dayanarak önleyici tedbirler, hatta ve hatta hastalıkların ortadan kaldırılmasına yönelik tavsiyeler ve aksiyonlar üretilmesi son derece olasıdır. Mutlaka hatalar, kazalar olacaktır. Mutlaka tersini söyleyenler, teknolojinin ve yapay zekanın tehlikeleriyle ilgili bizleri korkutanlar da olacaktır. Ancak bunlar bilim ve teknolojinin gelişmesine ve bunların hayatımıza girmesine mani olmayacaktır. İlginç bazı girişimleri de burada hatırlatmak isterim. ADA. Kişisel Sağlık Asistanı https://www.deepgenomics.com/ Cebinizdeki akıllı telefon da kendi başına ciddi bir sağlık ekipmanı. Apple Örneği… Apple Sağlık alanında yaptığı diğer çalışmaları da kısaca buradan görebilirsiniz… Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.
Benzer Haberler
Send this to a friend