Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı

Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programını Neden Açtık?

Yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, yapay zekaya dayalı çözümler mühendislik ürünleri içinde hayatımıza girmiştir. Yapay zekanın çok geniş yelpazedeki problemler için kullanılabilir olması, hemen hemen her alanda yeni gelişmelerden bahseder olmamızı sağlamıştır. Yaygın etkisi olan yapay zekanın yoğun çalışılır ve kullanılır olması, dünyada ve ülkemizde bu alanda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için pek çok farklı süreç eş zamanlı olarak sürmektedir.

Yapay zeka alanında pek çok üniversite’nin lisansüstü programlarında değerli çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu alanda üniversitelerimizdeki bilimsel bilgi birikimi artan bir ivme ile büyümektedir. Bizlerin de bugün attığı adım aslında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’müzde yapay zeka alanında yaptığımız lisansüstü eğitim ve araştırmalarımıza dayanmaktadır.

Ülkemizde pek çok derneğin ya da oluşumun yapay zeka alanında kısa/orta süreli eğitimleri, farkındalık çalışmaları, seminerleri bulunmakta; web’de pek çok sayısal eğitim içeriğine kolaylıkla erişilmektedir. Tüm bu faaliyetlerin ve bu faaliyetlere gösterilen ilginin nedeni yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler ve aynı zamanda artan insan kaynağı ihtiyacıdır. Yapay zeka alanındaki her bir girişimi çok değerli bulmakla birlikte, eğitim biçimlerinin eklektik bir tarz ile ve doğal olarak sınırlı başlıklar üzerinden gerçekleştiğini tespit etmek durumundayız.

Yapay Zeka alanında yetişmiş mühendislerle, ulusal bilgi ve tecrübe birikiminin sistematik biçimde sağlanması gerekliliği tarafımızca tespit edilmiştir. Bir başka deyişle, yapay zeka alanında ileri düzey bilimsel araştırmalara ve teknolojik çözümlere ulaşabilmek için altyapısı ile bu alana adanmış mühendislere ihtiyacımız vardır.

Yapay Zeka alanındaki gelişmeye ayak uydurmak ve talebi karşılamak adına bilgisayar mühendisliği bölümleri kendi müfredatlarına çeşitli dersler eklemiştir. Ancak yapay zeka alanının gerektirdiği bilgi ve beceriyi bilgisayar mühendisliği alanının müfredatı içinde sağlamaya çalışmak, bilgisayar mühendisliğinin diğer konuları açısından sıkıntı oluşturmaktadır. Zira bilgisayar mühendisliği içinde yapay zekanın büyümesi dikkat ve ilgi çekicidir ama tek gelişim sağlayan alan değildir. Sonuç olarak, tek müfredat ile iki büyük eğitim programının gereklerinin sağlanmasında açık bir güçlük olarak ortaya çıkmıştır.

Yapay zeka alanında formal ve sistematik bir eğitim vererek, bu alanın kendine adanmış mühendislerini yetiştirmek hem bir görev hem de bir ihtiyaçtır. Bu tespitler üzerine ülkemizin ilk yapay zeka mühendislerini yetiştirme sorumluluğunu yüklenirken, rektörümüz Prof. Dr. Haluk Özen ve dekanımız Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu’na bizlere duyguları güven ve verdikleri destek için müteşekkiriz. Aynı zamanda, bilişim sanayisinin önde gelen kuruluşlarına gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Çeşitli düzeylerde işbirliği taleplerinin yanı sıra henüz tanışmadığımız öğrencilerimiz için stajyer davetleri alıyor olmaktan çok mutluyuz. Tüm bu temasları, tespitlerimizi ve programımızı doğrulayan tepkiler olarak değerlendiriyoruz.

Genç arkadaşlarımızla tanışmak için 20-21 Temmuz 2019’da düzenlenecek Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri’nde Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği masalarında hazır olacağız.

Görüşmek dileğiyle,

Selam ve saygılarımızla

Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer

Hacettepe Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühedisliği Bölüm Başkanı

 
Benzer Haberler
Send this to a friend