Yapay Zeka Merkezleri – Webinar

Yapay Zeka Merkezleri Webinar

TRAI Ekosistem İşbirlikleri webinar serimizin bir sonraki bölümünü üniversite – özel sektör işbirliklerini ve farklı işbirliği modellerini ele aldığımız Yapay Zeka Merkezleri Webinarını gerçekleştirdik.

Bu etkinliğimizi 2022 Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz TRAI Çalıştayı’nın çıktılarından biri olarak, Ekosistem İşbirlikleri Webinarları olarak düzenledik. Farklı paydaşlarımız arasında bilgi alışverişini sağlamaya yönelik webinarlarımız Youtube ve Linkedin üzerinden canlı yayınlanmış olup sayfalarımızdan tekrar izleyebilirsiniz.

Webinarımızın ile konuşmacısı Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir (Koç Üniversitesi, KUIS Yapay Zeka Merkezi Direktörü) oldu. Konuşmasına Koç Üniversitesi Yapay Zekâ Merkezi hakkında bilgi vererek sunumuna başladı. 2020’de pandeminin hemen sonrasında İş Bankası desteği ile kurulan merkezde 16 tane ana öğretim görevlisi bulunmakta ve araştırma konuları doğrudan yapay zekâ ile ilgili araştırmalarıyla katkı sağlıyorlar. Bunun dışında iş birlikleri yaptıkları 30’u aşkın öğretim görevlisi ile projelerde birlikte çalışmaktalar. Şu anda merkezde ise aktif olarak 52 doktora 38 yüksek lisans öğrencisi bulunmakta ve bunların tez konuları doğrudan yapay zekâ algoritmaları geliştirme ve kullanma üzerine birçok ulusal ve uluslararası projeler yürüttüklerini belirtti.

Konuşmasının devamında ise endüstri ile yaptıkları iş birliklerine vurgu yaptı. Robotik, tıp, görüntü işleme, doğal dil işleme gibi birçok alanda çalışma yürüttüklerinden bahsetti. Oldukça yüksek bir GPU alt yapısı sağlamaktalar. 

Endüstriye doğrudan proje yapan ya da danışman konumundan ziyade karşılıklı birbirini destekleyecek karşılıklı uzun süreli iş birliğine imkân sağlayacak bir program oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Endüstrinin çeşitli ihtiyaçlarının bulunabildiğini merkezlerinde faklı konularda çalışan akademisyenler ile nasıl katkı sağlanır konusunda sinerji oluşturmayı hedeflediklerini aktararak sunumunu tamamladı.

Webinarımızın bir sonraki konuşmacısı ise Dr. Mehmet Haklıdır (TÜBİTAK Bilgem, Veri Teknolojileri Enstitü Müdür Yardımcısı) oldu. Sunumunda TÜBİTAK Bilgem yapay zekâ yeteneklerinden ve Yapay Zeka Enstitüsünden bahsederek başladı. TÜBİTAK Bilgem konusunda Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi ve yapay zekâ alanında aktif olarak çalışan merkezlerinden olduğunu belirtti.

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yetkinlik bazlı sınıflandırılmış bölümlerinin olduğunu ve bunlar arasında Bulut Bilişim labarovaturalarında doğal dil işleme, konuşma, ses ve görüntü işleme çözümleri sunuyor. Robotik otonom sistem laboratuvarlarında robotik alanlarda çözümler, otonoma araç ve akıllı ulaşım teknolojileri ve haberleşme teknolojileri konusunda çözümler ürettiğinden bahsetti.

Yapay zekâ konusunda 126 doğrudan çalışan araştırma görevlisi bulunmakta. Bunların 17’si doktoralı olup 32 tanesi de doktoraya devam etmekte olduğun belirtti. Sunumuna gerçekleştirilen projeler hakkında bilgilendirmede ve alt yapı teknolojileri hakkında bilgi verdi. Birçok sektörde proje gerçekleştirdiklerinden ve Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar ve hedeflerinden bahsederek sunumunu tamamladı. 

Webinarımızın bir sonraki konuşmacısı ile Dr. Cem Özkurt (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapay Zekâ Merkezi) oldu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi vererek sunumuna başladı. 2018 yılı haziran ayında kurulan merkez pandeminin ortaya çıkmasıyla faaliyetlerin biraz aksadığından Mart 2020 yılında yönetmeliği devreye alabildiklerini belirtti.

 +1 adını verdikleri öğrenciler için dönem staj programlarından bahsetti. Birçok sanayi bölgesine yakın olduklarını Kocaeli, Gebze, İstanbul ve Sakarya’da bulunan sanayi bölgesindeki firmalara ihtiyaçları doğrultusunda öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemekte olduklarını dile getirdi. Endüstriye istihdam ve iş birliği ile katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Kurumların kendileri ile iletişime geçerek ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci yetiştirebilecek yetkinliklerinin olduğu ve taleplerin endüstriden gelmesini beklediklerini belirtti.

Sunumunun son bölümünde endüstride bulunan firmalar ile yaptıkları görüşmeler ve iş birliğine açık olduklarını belirterek sunumunu tamamladı.

Webinarın son konuşmacısı ise Doç. Dr. Nazım Kemal Üre (İTÜ Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümü) oldu. Sunumuna yapay zekâ merkezlerinden bahsederek başladı. 2018 yılı sonlarına doğru kurulan merkezde ağırlıklı olarak bilgisayar ve yapay zekâ bölümünden hocaların bulunduğunu dile getirdi. Bunun dışında Avrupa ve Amerika’nın büyük üniversitelerinden danışma kurulu olarak destek veren akademisyenlerinde bulunduğunu belirtti. Merkezde hocalar ile yüksek lisans, doktora yapan öğrencileri de bir araya getirdiklerinde 150’den fazla kişinin projelerde aktif olarak görev aldığını ve katkı verdiğini belirtti. Üç ana başlıkta faaliyet gösterdiklerini belirterek bunların eğitim, Arge ve Ürge olarak ele aldıklarını dile. Getirdi. Sunumuna faaliyetleri konusunda bilgi vererek devam eden Doç. Dr. Nazım Kemal Üre sunumunun son bölümünde üniversite sanayi iş birliğinin en güçlü alanlarının olduğunu hocaların sanayi ile yakın temas halinde olduklarını ve projelerde gerektiğinde danışmanlık şeklinde destek te verdiklerini belirterek sunumunu tamamladı.

Benzer Haberler
Send this to a friend