Yapay Zeka, enerji sektöründe dijitalleşmeyi ve inovasyonu hızlandırıyor

Yapay Zeka, enerji sektöründe dijitalleşmeyi ve inovasyonu hızlandırıyor

Enerji sektörü ciddi bir dijital dönüşüm geçiriyor. Bu dijitalleşme, enerji şirketlerinin verimliliklerini artırmasına, yeni değerler yaratmalarına ve sürdürülebilir enerji kaynağına geçişlerini hızlandırmasına yardımcı olmaktadır. Enerji üretiminden, satışına ve dağıtımına kadar tüm değer zincirini incelediğimizde, akıllı teknolojiler şirketler için giderek daha önemli bir rekabet faktörü haline gelmektedir. Bu aynı zamanda enerji depolama ve mobilite gibi alanlar için de geçerli olmaktadır.

Enerji ve Yapay Zekayı birleştirmek, Enerji Endüstrisi için muazzam bir fırsat yelpazesi yaratır. Ürettiğimiz I-OT (Akıllı Operasyon Teknolojileri) çözümleri, enerji endüstrisini dönüştürmenin ve dijitalleştirmenin temel gücünü temsil etmektedir. Bu teknolojinin temelinde yapay zeka ile benzersiz akıllı tahminleme, ağ, bulut platformu, büyük veri analizi yeteneği gibi çözümler bulunmaktadır. Bu, güç üretiminin tüm yaşam döngüsünü kapsar ve veri oluşturma, tahminleme, üretim süreçlerini optimize etme ve insan müdahalesini, veri kirliliği ve maliyeti azaltma gibi konularda çözümler üretir.

Enerji şirketlerinin dijitalleşmesi, endüstrinin her alanında büyük faydalar sağlamayı vadeden ve devam eden bir süreçtir. Bu süreci incelediğimizde, hem tüketiciler hem de şirketler daha verimli çözümler talep ettikçe; yeni teknolojilerin uygulandığını ve yeni iş yapma biçimlerinin ortaya çıktığını görüyoruz.

Enerji sektöründeki yapay zeka, verilen ortamı değerlendirir ve endüstrinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için gerekli aksiyonların alınmasına yardımcı olur. Dünya genelinde talep artışı ile birlikte, kamu hizmetleri bu yeni zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Yapay Zekanın enerji şebekelerinde, yenilenebilir enerjide, enerji tahminlemesinde ve merkezi olmayan ağlarda kademeli olarak uygulanması, enerji kullanımını optimize edebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. Böylelikle yapay zeka, enerji sektöründeki maliyetleri düşürebilir, şeffaflığı arttırabilir ve sürdürülebilir uygulamalar sunabilir. Sermaye varlıklarının kullanımının en üst düzeye çıkarılması, kesinti süresinin sınırlandırılması, santrallerin ömrünün uzatılması ve elektrik santrallerinin işletme ve destek maliyetlerinin en aza indirilmesi sürekli dikkat gerektiren önemli konulardır.

DT CloudYapay Zeka çözümlerimiz Enerji Sektörüne ne gibi faydalar sağlar?

Yapay zekayı enerji sektörüne dahil etmek sorunsuz olmasa da, olası faydaları değerlendirdiğimizde tüm zorluklardan daha ağır basar. Yapay zekanın enerji sektöründeki uygulamalarından bazıları; akıllı şebekeler, verinin dijitalleştirilmesi, tahminleme ve gelişmiş kaynak yönetimini içerir fakat bunlarla sınırlı değildir. 

Yapay Zeka Çözümlerinin Enerji Sektörüne sağladığı önemli faydaları inceleyelim.

  1. Verinin Dijitalleştirilmesi: Yapay zeka, şebekelerden veri alınmasını otomatikleştirerek ve analiz sistemlerinin kurulmasını sağlayarak enerji firmalarının dönüşümüne yardımcı olur. Yapay zeka ve makina öğrenimi algoritmaları; Enerji sektöründe mevcutta var olan büyük miktardaki veriyi yeniden kullanılabilir bilgilere dönüştürür.
  2. Akıllı Tahminleme: Derin öğrenme yapay zeka algoritmaları, tüm endüstri uzmanlarının toplamından daha büyük bir tahmin kapasitesine sahiptir. Bu anlamda tahmin, talep ve fiyat trendlerini tahmin etmekten, potansiyel büyüme alanlarının belirlenmesine, enerji kullanım tahmini ve enerji tüketim verilerinde anormallik tespitine kadar çeşitli alanlarda olabilir. Doğru tahminler de enerjinin dağıtımı ve tüketimi açısından önemlidir. Verilerin iletim ve dağıtım ağlarında daha çok kullanımının artması, süreçlerin iyileştirilmesi ve optimize edilmesi açısından daha iyi tahminleme fırsatı sunar.
  3. Kaynak Yönetimi: Enerji ve kamu hizmetlerinde yapay zeka büyük ölçüde, kesintisiz güç çıkışını kontrol etmeye, sürdürmeye ve tedarik etmeye dayanır. Tedarikçiler yapay zeka destekli kaynak yönetimi ile geleneksel ve yenilenebilir enerji oranlarını dengeleyebilir. Doğru kaynak yönetimi; optimum kullanım için şebekeye ince ayar yapabilir veya kritik durumlarda bakım talep edebilir.
  4. Hata Önleme: Özellikle son yıllarda, petrol sızıntıları veya tehlikeli kömür çıkarma tesisleri gibi, enerjiyle ilgili ve kötü niyetli bir çok vaka daha fazla kamuoyuna yer aldı. Bu bağlamda yapay zeka destekli hata tahmin çözümleri, endüstri için oldukça önemli hale geldi. Yapay Zeka, modeller ve trendler için verileri izleyerek olası sorunları ortaya çıkmadan önce tanımlayabilir. Bu da kesintileri önlemek için düzeltici önlemler alınmasını sağlar.  Enerji sektöründeki modern yapay zeka çözümleri, sıkıntıları veya şebeke arızalarını önlemek için SCADA (Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama Sistemi), bakım ve bütçe verilerini kullanır.
  5.  Süreç Otomasyonu ve İş Güvenliği: Manuel denetimler her zaman kapsamlı olmayabilir ve güvenlik riski oluşturabilir. Yüksek risk alanlarındaki operasyonlar, bu operasyonu yapan personel için tehlike oluşturmaktadır. Bu durumlarda arıza tespiti yalnızca denetim personelinin tecrübesine bağlıdır. Bunun yanında kapsamlı teşhis yöntemlerinin olmaması da arıza tespit sürelerinin uzamasına neden olur. Gerekli ekipmanların giyilmemesi gibi (eldiven, baret vb.) güvenliği tehdit eden davranışların tespiti ve sistemin çalışanlara hata yaptıklarına dair otomatik uyarı göndermesi ile ilgili bilgisayarlar eğitilebilir. Bu teknoloji, iş kazalarının azaltılması dışında başka çeşitli süreçlerde de kullanılabilir.

Bugün Dünyanın en büyük şirketleri, sağladığı avantajlardan dolayı yapay zeka ile birlikte dijitalleşme süreçlerine başlamıştır. Bu süreç otomasyon ve veri analizi ile birlikte karlılığınızı ve üretkenliğinizi arttırmak için size bir çok fırsat sunar. Bunun yanında;  şirketlerin hem sermaye giderlerinden hem de operasyonel maliyetlerden (örneğin uzaktan yönetim yoluyla) tasarruf etmelerine yardımcı olarak; maliyetlerin azalmasına büyük katkıda bulunur. Ayrıca pazar hakkındaki bilgilere daha hızlı erişebilmek, taleplerdeki değişiklikler karşısında daha esnek olmak ve hızlı cevap vermek, bütün süreçlerde daha şeffaf olmak, kaynakların kullanımında daha verimli olmak, hızlı karar mekanizmaları kurmak ve çalışanlar arasındaki işbirliğini artırmak gibi avantajlar da sunar.

DT Cloud; çevik ekibi, yüksek ölçeklenebilir bulut teknolojileri, ileri yapay zeka yetenekleri ve enerji sektöründeki kapsamlı bilgi birikimiyle, işbirliğine dayalı bir süreç kullanan akıllı analitiğin etkinleştirilmesi ile enerji şirketlerinin enerji santrali süreçlerini optimize etmelerine ve işlettikleri santrallerde her biri benzersiz ve müşterinin önceliğine göre uyarlanmış dijital çözümler uygulanmasına yardımcı olur.

Bu Yazı Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurumsal Üyesi olan DT CLOUD tarafından sağlanmıştır.

Benzer Haberler
Send this to a friend