Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Perakende Çalışma Grubu Çalıştayı 15 Şubat tarihinde, Türkiye’nin önde gelen perakende kurumlarının katılımıyla gerçekleştirildi

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Perakende Çalışma Grubu Çalıştayı 15 Şubat tarihinde, Türkiye'nin önde gelen perakende kurumlarının katılımıyla gerçekleştirildi

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) liderliğinde ve T-Gate Yatırımcı Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Perakende Çalışma Grubu Çalıştayı”, perakende sektörünün önde gelen kurumlarını bir araya getirerek, sektörde yapay zeka uygulamalarının değerlendirilmesi, sektörel gelişmelerin tartışılması ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi amacıyla düzenlendi.

2024 Yapay Zeka ve Perakende Çalışma Grubu’nun gönüllü lideri ve Silk and Cashmere CEO’su Sayın Ferhat Zamanpur tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Ferhat Zamanpur Türkiye’nin perakende sektöründeki dijitalleşme ve gelişim sürecine dikkat çekti ve yapay zekanın sektördeki global rekabette kritik bir rol oynayabileceğini vurguladı. Zamanpur, perakendede yapay zeka devrimini uygulama görevinin yöneticilere ve yenilikçi fikirleri öne çıkaranlara düştüğünü belirterek, bu devrimin getireceği değeri artırmak için paylaşım ve işbirliğinin önemine değindi. Geleneksel bir sektör olan perakende içerisinde yapay zekanın öncüsü olma çağrısında bulunan Zamanpur, bu devrimin sektörü ve ülkeyi ileri taşımak adına bir fırsat olduğunu belirtti.

Yapay Zeka Çalışmalarında Şirket İçi Deneyimler

Çalıştay katılımcıları şirket içi yapay zeka uygulamaları, planlanan projeler ve karşılaşılan zorluklar hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Şirketlerin yapay zeka uygulamalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı en büyük zorlukların başında veri geldi. Verinin boyutu, kalitesi ve temizlenmesi süreçleri, manuel girilen verilerin sorunları, kullanılabilir veri üretme ve entegrasyon konularında yaşanan zorluklar ele alındı. Ayrıca; Doğru kullanım alanlarını tespit etme, önceliklendirme, sürdürülebilir projeler belirleme ve hayata geçirme, yapay zeka teknolojileri konusunda gerekli bilgi birikimine sahip olma, kurum içinde yapay zeka farkındalığı artırma, insan kaynağının dönüşümü, gerekli eğitimlerin önceliği belirlenerek yetkinlik artırma, doğru yapay zeka teknolojisine yatırım yapabilme, maliyetleri etkili bir şekilde yönetme ve yapay zeka gelişimini takip edebilme gibi konularındaki zorluklar katılımcılar tarafından ele alındı ve şirketlerin bu alandaki başarıları için kritik öneme sahip olduğu görüldü.

Yapay zeka çalışmalarında şirket içi deneyimlerin değerlendirildiği bu bölümde şirketlerin yapay zeka uygulamaları ve planladıkları çalışmalarda öne çıkan başlıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• Tavsiye/Öneri Sistemleri

• Churn Analizi

• Tahminleme

• Doğal Dil İşleme

• Görüntü İşleme

• Ürün Etiketleme

• Chatbot

• Üretken Yapay Zeka Tabanlı Asistanlar,

• Sahtekarlık Tespiti

• Müşteri Segmentasyonu,

• Semantik Arama

• RPA

• Öngörücü Bakım

• Üretken Yapay Zeka Tabanlı Asistanlar

• Üretken Yapay Zeka ile İçerik Oluşturma

Perakende Sektörüne Yönelik Kullanım Alanları

Çalıştayın bir sonraki bölümünde, perakende sektörüne yönelik sundukları yenilikçi çözümleri anlatmak üzere Co-One Kurucu Ortağı Mert Menekşe, Arche Robotics Kurucu Ortağı Koray Aydoğdu ve Next Geo Kurucusu Fevzi Babalık bilgi paylaşımında bulundular.

Mert Menekşe (Co-One / Co-Founder), perakende sektöründe geliştirilen yapay zeka modellerinde verinin öneminden bahsetti. Başta üretken yapay zeka olmak üzere tüm yapay zeka ürünlerinin, geliştirildikten sonra gerçek dünyaya hazır olması için sürekli öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Bazı yapay zeka ürünlerinin kullanıcı ile buluştuğunda vermiş olduğu bazı hatalı, eksik ve şirketin itibarını kötü etkileyecek sonuçlarını göstererek, sürekli öğrenmenin önemini ve nasıl yapıldığına dikkat çekti.

Koray Aydoğdu (Arche Robotics / Co-Founder), phygital mağazalar için robotik yapay zeka platformları başlığı altında, dünyanın her yerinden en iyi uygulamaları birleştiren Arche Perakende Yapay Zeka Platformundan bahsetti. Yapay genel zekaya (AGI) giden yolda, 5G ve yarı iletken inovasyonlarının yapay zeka üzerindeki etkilerine değindi.

Fevzi Babalık (Next Geo / Founder), makine öğrenimi temelli lokasyona dayalı tahminleme çalışmasından bahsetti. Lokasyona dayalı tahminleme çalışmasının nasıl yapıldığı, teknolojik alt yapısı, PoC aşamaları, iş problemleri ve yöntemlerini aktardı. Doğru veri sınıflandırma ile yüksek başarılı modeller kurulabildiğini vurguladı.

Çalıştayın son bölümünde ise Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kıdemli Danışmanı Roksan Kaspi tarafından yapay zeka projeleri için gerekli temel unsurlar konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. YZ Olgunluk Çalıştayı, YZ Strateji Çalıştayı, YZ Kullanım Alanları Envanteri Çalıştayı vb. TRAI çatısı altında alınabilecek servisleri detaylı bir şekilde anlatarak şirketlere sağlayacağı faydaları aktardı. Akabinde perakende sektörüne yönelik somut kullanım alanları örneklerini katılımcımlar ile paylaştı.

Sonuç

Şirketlerin iş süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla yapay zeka teknolojilerine olan ilgi, hızla artan bir ivme kazanmaktadır.

Katılımcıların paylaştığı bilgilerden anlaşıldığı üzere, şirketler yapay zeka teknolojilerini benimsemek ve projeler hayata geçirmek konusunda büyük bir hevesle hareket etmektedir. Ancak, bu süreçte karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek, etkili bir şekilde yönetmek ve sürekli olarak geliştirmek, şirketlerin yapay zeka avantajlarını en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak için kritik bir öneme sahiptir.

Yapay zeka uygulamalarının perakende sektöründe nasıl bir dönüşüm yaratabileceğine dair yapılan değerli paylaşımlar, sektör temsilcilerine yol haritası sunarken, ekosistemle işbirliği yapmanın önemini vurgulayarak sektöre katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yapay Zeka ve Perakende Çalışma Grubu Çalıştayı, perakende sektörünün geleceğini şekillendiren yolda önemli bir farkındalık sunmuştur. Şirketlerin bu alandaki başarıları için ekosistem içi bilgi paylaşımı, işbirliği ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapma konularındaki çabalar, sektörü daha da ileriye taşıyacak potansiyeli ortaya koymuştur.

TRAI Yapay Zeka ve Perakende Çalışma Grubu çalışmalarına devam etmektedir.

Çalıştayımıza katılan değerli paydaşlarımızdan aldığımız teşekkür yazılarını aşağıda bulabilirsiniz

“Perakende sektörünün farklı ve renkli oyuncularını bir araya getirip, ortak dertler ve ihtiyaçlar üzerinden yapılan tartışmalar yapılması çok keyifliydi. Yeni girişimleri dinlemek ve teknoloji alanındaki güncel haberleri görme fırsatı elde etmek çok değerli. Bu çalışma grubunun sektörde güncel kalmak ve geriye düşmemek için çok önemli bir boşluğu doldurabileceğine dair büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum.”

Özgür Yerli Kiğılı – Director of Information Technology and Customer Experience

“Bizim gibi startuplar için en verimli etkinlik kendi kurumunda dijital dönüşümü sağlamak için çalışan firmalar ile sohbet ederek ihtiyaçları dinlemektir. Bu bağlamda Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’ne Türkiye’deki perakende alanının öncüleri ile bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ederiz.”

Mert Menekşe Co-One – Co-Founder

Mine Gürleyen
Mine Gürleyen (TRAI Çalışma Grubu Koordinatörü)
Benzer Haberler
Send this to a friend