Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Girişimler Haritası Yayınlandı

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Girişimler Haritası Yayınlandı

2017 yılında çalışmalarına başlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) yeni güncellediği “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Girişimler Haritası” yayımlandı. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin haritasında görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan 112 girişim yer alıyor. 

Yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının bütüncül olarak gelişmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek; kişi ve kurumlar arasında işbirliklerini, kapasite ve ticarileşme oranının artmasını sağlamak amacıyla çalışan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Nisan 2020 Girişimler Haritası’nda 112 girişim ve yapay zeka şirketi yer alıyor.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Girişimler Haritası’nda yer alan iş dünyasına ve günlük hayata değer katan girişimler arasında teknoloji ihracatı yapabilecek ölçekte çalışmaları olan şirketler de bulunuyor. Görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi 12 farklı kategoride çalışmalar yapan girişim ve yapay zeka şirketleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiye https://turkiye.ai/girisimler/ adresinden ulaşabilirsiniz.

TRAI Yapay Zeka Ekosistemi Büyüyor Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü. Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin, 2018 yılında 28 şirket desteği,  9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi bulunuyordu. Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi konularda çalışmalar yapan girişimlerin sayısı 2019 yılında 75’e çıktı.

trai girisimler website 1

2020 yılına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve 112 rakamına ulaştı.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, gerçekleştirdiği çalışmalarla girişimlerin özel sektörle bir araya getirilmesini, girişimlerin başarılarını duyurmayı, kapasitelerini artırmayı ve sayılarının artışına katkıda bulunmayı hedefliyor.

2020 Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Girişimler Haritası’nda yer alan girişimlerin kategorilerinin dağılımı şöyle:

  • Görüntü işleme: 33
  • Öngörü ve Veri Analitiği:14
  • 2 Arama Asistanı ve 2 Arama Motoru: 4
  • Doğal Dil İşleme:15
  • Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka: 16
  • Makine Öğrenmesi: 15
  • Optimizasyon: 5
  • Otonom Araç: 5
  • Robotik Süreç Otomasyonu: 3
  • Akıllı Platform Alanı: 2

2017 TRAI GİRİŞİM HARİTASI

2017 Agustos Girişim24 1

2018 TRAI GİRİŞİM HARİTASI

2018 Haziran Girişim64 1

2019 TRAI GİRİŞİM HARİTASI

2019 Mayis Girişim75

BAĞLANTILI HABERLER

CORONA HAKKINDAKI TÜM CEVAPLAR BU PLATFORMDA

Koklamayı Öğrenen Çip Geliştirildi

IBM’DEN CORONA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TESPİT

Benzer Haberler
Send this to a friend