TRAI Yapay Zeka & Hukuk Çalıştayı Gerçekleşti

TRAI Yapay Zeka & Hukuk Çalıştayı Gerçekleşti

Yapay zekanın demokrasinin kurucu unsuru olan bağımsız ve adil yargıyı nasıl dönüştürdüğü, bağımsız savunmanın yapay zeka ile işbirliği yoluyla etkinliğini ve verimliliğini artırabilmesi, yeni geliştirilen uluslararası yapay zeka mevzuatlarının Türk yargı sistemine etkileri, yargı sistemlerinde hızlı, adil ve şeffaf karar verme süreci tasarlamak amacıyla içerisinde RPA ve yapay zeka barındıran yargı karar destek sistemi oluşturulması, gelecekte normalleşecek yapay zekalı adalet mekanizmalarının tasarlanması gibi konularda beyin fırtınası yapabilmek için şu anda mevcut olan ve gelecekte uygulanması mümkün görülen tüm gelişmeleri ve yaratıcı fikirleri paylaşmak üzere hukukçulardan ve yapay zeka uzmanlardan oluşan katılımcılarla hukukun yapay zekalı geleceğini konuşuldu.

Atilla YARDIMCI:  Generative AI/Üretken Yapay Zeka yoluyla iş hayatında çığır açan yeni programlar ve uygulamalardan örnekler vererek artık dijital bakımdan ‘veri çağından tavsiye çağına girdiğimizi’, iş yapma biçimlerinin bugünden ciddi değişikliklere maruz kaldığını ve bu teknolojileri takip edebilmenin iş hayatında ayakta kalabilmek için önemini anlattı.

Av.Gökhan AHİ: Türk yargısının dijitalleşme seviyesini, yargı süreçlerindeki dijital uygulamaların tüm başlıklarını, yargıda yapay zeka kullanımı örneklerini, yapay zeka karşısında yargının demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair olası riskleri ve fırsatları anlattı.

Av.Selin Çetin KUMKUMOĞLU: Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu cephesinde yapay zekaya gelecek için doğru anlam verilmesi, risk sınıflarına göre yeni ölçüler belirlenmesi, yapay zekanın insanlık ve demokrasi yararına kullanabilmesi için sınırlandırılmasına dair en son mevzuatlaştırma çalışmalarını ve bunların gelecekte bizleri nasıl etkileyeceğini anlattı.

Burak YILDIZ: Demokrasinin temel unsuru olan bağımsız savunmanın temsilcileri olan avukatların, avukatlık hizmetlerini yürütürken 360 derece dijitalleşebilmeleri ve iş akış ve iş yapış süreçlerinin tüm aşamalarının yapay zeka ve RPA teknolojileri ile dijitalleştirebileceklerini somut örneklerle anlattı.

Ufuk PEKER: Yargıda sistemimizdeki sorunların analizi, çözüm önerileri, RPA ve üretken yapay zeka uygulamaları yoluyla süreçlerde % 44, verimlilikte % 86 oranında verimlilik elde edilebileceğini, yargı süreçlerine bu teknolojilerin yerleştirilmesi halinde hem hatası hem de çok hızlı adalete erişim mümkün olabileceğini, bilge insan yetiştirmenin yapay zekalı gelecekteki önemini anlattı.

Av.Burhan UYAN: Türkiye Barolar Birliği’nde yapay zeka ve hukuk konusunda çalışan ilk ekibin üyesi olarak doğal dil işleme teknolojisi temelli dilekçe oluşturma ‘Yapay Zeka Temelli Sesle Belge Üretimi Projesi’ni, TRAI bünyesinde sürdürülen ve yargı süreçlerini 500 günden 50 güne düşürebilecek Yargı Sisteminde RPA Kullanımı Projesi’ni, yapay zekanın hukuk sistemlerini değiştirirken demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü de temin edecek muhakeme yeteneği olan adalet duygusu ve empati yapabilme niteliğine sahip insan kaynakları yetiştirmenin önemini anlattı.

Benzer Haberler
Send this to a friend