TRAI Yapay Zeka Girişimler Haritası’nda yer alan girişimlerden Apollo IoT lojistik alanında yaptığı çalışmalarla Para Dergisi’nde yer aldı

TRAI Yapay Zeka Girişimler Haritası'nda yer alan girişimlerden Apollo IoT lojistik alanında yaptığı çalışmalarla Para Dergisi'nde yer aldı

TRAI ekosistemi girişimlerinden Apollo IoT kurucusu Ezgi Eylül Hasvatan Gavas  (Co- Founder /CEO ) başlattıkları çalışmalarla Para Dergisinde yer aldı.

Şirketinizden biraz bahseder misiniz?

En özet haliyle Apollo IoT, “Dijital Enerji Yöneticiniz” diyebiliriz. Peki bu ihtiyaç nerden doğdu? Herkesin bildiği gibi Enerji maliyetleri tüm dünyada 10 katına çıktı ve bu durum da her açıdan sürdürülebilirliği zorluyor. Özellikle üretim yapan firmalar başta olmak üzere, henüz çoğu firma, yenilenebilir enerji yatırımları yapamıyor veya tesisini IoT ile izleme imkanı bulamıyor. Daha pratik ve kullanıcıya anında etki eden bir çözüm ihtiyacının farkındaydım ve bunun üzerine düşünürken elektrik tarifelerinin aynı telefon paketleri gibi değişkenlik gösterdiğini fark ettim ve sürecimiz böylelikle başlamış oldu. Artık tüketicilere tüketimleri aynı kalsa dahi yapacağı tarife değişimiyle %30’lara varan maliyet tasarrufu sağlayabiliyoruz. Eskiden Excel sheetlerle yapılan tüm bu işlemler artık Apollo ile bir tık uzakta ve dahası elektrik faturalarındaki hatayı da tespit edebiliyoruz. Tüm bunlar birleşince, aslında sloganımızın da temelini atan “enerji yalnızca tüketim değil, enerji artık yeni bir para birimi” bakış açısı ortaya çıktı. Geriye kalan tek iş bu bütünsel bakış açısını bir yazılımla milyonlara ulaştırmaktı ve bunu yapan ilk ve tek firmayız diyebilirim. IoT Apollo, özetle Türkiye’de dijital enerji danışmanınız olarak adlandırabileceğiniz yapay zeka destekli tek yazılımdır. Ayrıca benchmarking kavramına da bu altyapıda yer veren bir yazılımız. Bu ne demek? Sürekli genişleyen bir sektörel veri analizi imkanı sunuyoruz ve sektörde yer alan firmalar kendilerini bu ortalamada görme imkanı buluyorlar.

ezgiz eylul

Söz konusu girişim nasıl bir lojistik faaliyeti yürütüyor?

Biz bir lojistik faaliyeti yürütmüyoruz. Ama lojistik sektörüne ürünümüzle büyük faydalar sağlıyoruz. Lojistik, özellikle Pandemi süreci ve sonrasında vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak daha da yükseldi. Artık sınırlarımız yok denebilecek kadar görünmez ve her an her yerde tüketiciye ulaşım esas hale geldi. Bunu en verimli, en sağlıklı, en sürdürülebilir şekilde yapmaksa olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Bu nedenle hem enerji maliyetlerini düşürmek, sürdürülebilirlik hedeflerini sağlamak veya katkı koymak, yine sürdürülebilirlik hedeflerinden biri olan güneş enerjisi kullanımı yapan firmaların GES yatırımı takibi için Apollo IoT bir yol arkadaşı ve tek yazılım. Pomea Tarım, Mars Lojistik, Sürat Kargo, CBN, Ürper Gıda, İplikçoğlu Nakliyat gibi önemli markalar bu alanda birlikte yol aldığımız önemli markalardan yalnızca bazıları…

Lojistikteki teknoloji kullanımınız nasıl? Hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Nasıl çözümler ve faydalar sunuyorsunuz? Teknolojinin lojistikteki yerinin nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz?

İlk bulut tabanlı ve yapay zekâ destekli Apollo IoT; sektörde öncü olmanın yanı sıra bence bir ilke imza atarak enerji yönetiminde dijital dönüşümü de çok kolay adapte edilebilir hale getirdi. Lojistik bugünkü dünyada hizmet ağının en önemli dinamiklerinden biri. Kara, hava ya da deniz yolu fark etmeksizin, teslimatların minimum maliyet ve maksimum fayda ile son tüketiciye ulaşması veya B2B süreçlerdeki taşıyıcılık kaçınılmaz olarak verimlilik ve sürdürülebilirlik için teknolojiden faydalanılması gereken bir konu.  Anlık bildirimlerle, gerek olması durumunda modem takibi ile müşterilerimizi sürekli güncelliyoruz ve olası bir reaktif cezaya karşı önlem almalarını sağlıyoruz. Ayrıca sistemde var olan hammadde, doğal gaz gibi farklı modüller aracılığıyla da çok daha farklı ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. Apollo bir yazılım olduğu için özelleştirilebilir ve biz de ürünü geliştirici tüm ihtiyaçlara cevap verebilir bir yapı olmaya özen gösteriyoruz.

Daha spesifik olmak gerekirse, lojistik alanında vergi ve fonlar farklılık gösteriyor ama bunu henüz çoğu firma bilmediğinden fazla fatura ödeme olasılıkları da eşit oranda yüksek oluyor. Apollo ile fatura doğrularken bunun da önüne geçebilmiş oluyorlar.

Lojistikteki gelişmelerin sürdürülebilirlik kavramına katkıları neler?

Sektörlerin hemen hemen hepsi, özellikle de son yıllarda farklı dinamiklerin de etkisiyle hızla büyüyen lojistik alanı karbon salınımını da oldukça arttıran bir alan. Ama her alanda var olan teknolojik gelişmelerle bu olumsuz etkiler artık azaltılabilir ya da minimuma çekilebilir duruma geldi. Yakıt sarfiyatını optimum düzeyde azaltmak hem çevreye verilen zararı azaltırken hem de sürdürülebilir bir ekonomik kazanç getiriyor. Firmalar bunu bir de sıfır yatırım maliyeti olan bir yazılımla takip edebilir hale gelirlerse, bu negatif etkiler oldukça azalacak, sürdürülebilirlik için B2B networkle de olumlu bir katkı sağlanmış olacaktır.

Tabii GES yatırımının da artan önemini ve genişleyen kullanım alanını unutmamak lazım. Lojistik sektörü de bundan faydalanmaya oldukça açık bir alan. Biz de yazılımımızla onlara bu alanda daha hızlı, kolay ve verimli yol alabilme şansı tanıyoruz. GES yapılanmasına elverişli çatıları olan kurumlarda Apollo Plus veya Apollo Pro paketlerimiz ile kolaylıkla GES takibi ve mahsuplaşması da yapılabiliyor. Apollo’nun aslında firmalara bu anlamda da öncülük edeceğine inanıyoruz çünkü GES yatırımı yapmak uzun bir süreç gibi görünse de, aslında bir kez yapıldığında getirisi oldukça fazla olan bir yatırım. Biz de buna ön ayak olabilmekten, firmaların bu yazılımı kullanmak adına GES yatırımlarına da yönelmesine motivasyon oluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Sektördeki mevcut eksiklikler ve zorluklar sizce nelerdir?

Bunu üç ana başlıkta açıklamak istiyorum.

Araç ve Taşıma Enerjisi: Lojistik faaliyetlerde kullanılan taşıtların çoğunluğu fosil yakıtla çalışan araçlar. Bu durum, sera gazı emisyonlarının artmasına ve çevresel etkilerin artmasına yol açıyor. Enerji yönetimi açısından, alternatif enerji kaynaklarına dayalı araçlar, özellikle elektrikli ve hibrit araçlar, daha fazla benimsenmeli ve kullanılmalı diye düşünüyorum. Lojistik sektörü için maliyetli gibi görünen bu yatırımlar artık dünya için bir gereklilik olmaya başladı ve inanın uzun vadede sonuçları oldukça verimli olacak.

✓ Depolama ve Dağıtım Süreçleri: Lojistik süreçlerinde, depolama ve dağıtım aşamaları önemli enerji tüketimi gerektiriyor. Bu nedenle lojistik firmaları enerji yönetimi yaparken çok daha verimli depolama ve dağıtım yöntemleri benimsenmeli, depolama tesislerinde enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler kullanmalı ve optimize edilmiş lojistik rotalarıyla enerji tüketimini azaltmalıdır.

Yatırım ve Maliyet: Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik önlemleri, bazen yüksek başlangıç yatırımları gerektirebilir. Bu durum, bazı lojistik şirketlerinin bu önlemleri benimsemekte tereddüt etmelerine neden olsa da, Apollo ile hiçbir yatırım maliyeti olmadan bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.

Yakın dönem hedefleriniz?

Benchmarking kavramı bugün oldukça önemli, özellikle de içinde bulunduğumuz ve öncülük ettiğimize inandığımız enerji yönetimi alanında. Çünkü sektörel kıyaslama yapmak, her firmaya kendisinin nerede durduğunu ve ortalamanın, genel eğilimin ne olduğunu göstererek aslında bir yol haritası çizmesine yardımcı olur. Biz Apollo ile metrekare ve ürün başına enerji verimliliği karşılaştırması yapıyoruz ve bu hizmetimizi kullanan müşterilerimize aslında nerede durduklarını tek bir tıkla görme imkanı sağlıyor. Bu bugün pek çok yazılımın sahip olmadığı bir özellik. Hedefimiz, bunu tüm lojistik sektöründe yaygınlaştırmak. Müşteri portföyümüz genişledikçe de hayal ettiğimiz bu analizlere ulaşmak çok daha yüksek olasılık haline geldi, bu nedenle özellikle bize inanan ve bu üründen faydalan tüm müşterilerimize teşekkür etmek isterim. Birlikten doğan güç bizi başarılı kılıyor.

Varsa eklemek istedikleriniz?

Bizim bir hayalimiz vardı. Neil Armstrong aya ilk ayak izini bırakana kadar, o da bir hayaldi. Gittiklerinde buldukları şey bir toprak parçası bile olsa, o hayal gerçek olmuştu. Bizim hayalimizi ekibimiz, projemize inanan paydaşlarımız, B2B networkün bize getirdiği paylaşarak büyüme imkânı ve bu ekipteki her bir arkadaşımın emeği gerçek kıldı. Bu hayali global ölçekte de büyütmek ve ülkemiz için bir ilki kalıcı kılmak istiyoruz.

Benzer Haberler
Send this to a friend