TRAI Üretim & Enerji Çalışma Grubu Çalıştayı 25 Nisan tarihinde, Türkiye’nin önde gelen üretim ve enerji kurumlarının katılımıyla gerçekleştirildi!

TRAI Üretim & Enerji Çalışma Grubu Çalıştayı 25 Nisan tarihinde, Türkiye'nin önde gelen üretim ve enerji kurumlarının katılımıyla gerçekleştirildi!

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) liderliğinde ve T-Gate Yatırımcı Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen “YZ Üretim & Enerji Çalışma Grubu Çalıştayı”, üretim ve enerji sektörünün önde gelen kurumlarını bir araya getirdi. Çalıştayda sektörlerdeki yapay zekâ uygulamaları değerlendirilerek, sektörel gelişmeler tartışıldı ve geleceğe yönelik stratejiler belirlendi.

Yapay Zekâ Çalışmalarında Şirket İçi Deneyimler

Çalıştayın ilk bölümünde; katılımcılar şirket içi yapay zekâ uygulamaları, planlanan projeler ve karşılaşılan zorluklar hakkında deneyimlerini paylaştılar. Şirketlerin yapay zekâ uygulamalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştıkları en büyük zorluklar arasında doğru veriye ve kaynağa erişim, veri toplama, işleme ve anlamlandırma süreçleri, veri kalitesi, maliyet etkinliği, farkındalık düzeyinin artırılması ve gerekli eğitim imkanlarının sağlanması gibi faktörlerin öne çıktığı görüldü.

Yapay zekâ çalışmalarında şirket içi deneyimlerin değerlendirildiği bu bölümde şirketlerin yapay zekâ uygulamaları ve planladıkları çalışmalarda öne çıkan başlıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• Görüntü İşleme

• Kestirimci Bakım

• Üretken Yapay Zeka

• Chatbot

• Siber Güvenlik

• Nesnelerin İnterneti – IoT

• Müşteri segmentasyonu

• Kalite Kontrol

• Tahminleme

• Optimizasyon

• Robotik Süreç Otomasyonu

• Dijital İkiz

Ayrıca bu bölümde dijital dönüşümün, sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesinin ve yapay zeka konusundaki bireysel farkındalığın önemi vurgulandı.

Üretim & Enerji Sektörüne Yönelik Kullanım Alanları

Çalıştayın bir sonraki bölümünde, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kıdemli Danışmanı Roksan Kaspi, yapay zeka projeleri için gerekli temel unsurlar konusunda bilgi paylaşımı yaptı. YZ Olgunluk Çalıştayı, YZ Strateji Çalıştayı, YZ Kullanım Alanları Envanteri Çalıştayı vb. TRAI çatısı altında alınabilecek servisleri detaylı bir şekilde anlatarak şirketlere sağlayacağı faydaları ile üretim ve enerji sektörlerine yönelik somut kullanım alanları örneklerini katılımcımlarla paylaştı.

Ardından Pdmechanics kurucusu Can Uslu, Hummingdrone kurucusu Orkun Aşa ve Sensemore CGO’su Can Aksu üretim ve enerji sektörüne yönelik sundukları yenilikçi çözümleri anlattılar.

Can Uslu (Pdmechanics / Founder), endüstriyel veriden anomali tespitleri ve anlamlandırılmasına yönelik çalışmaları ve vaka analizlerinden bahsetti. Mevcut yaklaşımların isabetli arıza teşhislerinde eksik kaldığı noktalar ile yapay zekanın sunduğu fırsat ve çözümleri katılımcılarla paylaştı.

Orkun Aşa (Hummingdrone / Co-Founder), YZ ile GES (Güneş Enerjisi Santrali) denetimi konusunda geliştirdikleri özgün çözümlerinden bahsetti. GES’leri etkileyen başlıca sorunlara getirilen çözümler, otonom drone teknolojileri ile doğru veri toplama, dijital ikiz teknolojileri gibi konularının üzerinde durdu. Hummingdrone’un geliştirdiği çözüm ile üretim kayıplarının ve yangın gibi risklerin önüne nasıl geçildiği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Can Aksu (Sensemore / Chief Growth Officer), makine sağlığı için geliştirilen yapay zeka ürünlerinin, sensör verilerini işlemenin ötesinde kurum içinde üretilen bilgiyi de dijitalleştirmesinden, kurum içerisinde tutundurulması ile kurum kültürüne işlenmesi sürecinde yaşanılan zorlukların aşılmasına katkılarını aktardı.

Sonuç:

YZ Üretim & Enerji Çalışma Grubu Çalıştayı, Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki ilerlemesine katkıda bulunmak, sektörel birlikteliği güçlendirmek ve geleceğin şekillendirilmesine yönelik önemli bir katkı sağladı.

Katılımcıların bilgi ve deneyim paylaşımı, sektördeki yeniliklere ışık tutarak şirketlerin bu alandaki başarıları için iş birliği ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapma konusundaki çabalarını vurgulamıştır. Çalıştay, yapay zeka teknolojilerinin şirketlerin iş süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla giderek artan bir ivme kazandığını göstermektedir. Şirketlerin bu teknolojileri benimseme ve projeler hayata geçirme konusundaki hevesi, sektörün geleceğini şekillendiren bir farkındalık oluşturmuş ve sürekli gelişim için önemli bir temel oluşturmuştur.

Mine Gürleyen
Mine Gürleyen
Benzer Haberler
Send this to a friend