TRAI Meet-Up #17’de Endüstri 4.0, IoT ve Yapay Zeka Konuşuldu

TRAI Meet-Up #17'de Endüstri 4.0, IoT ve Yapay Zeka Konuşuldu

TRAI Meet-Up#17  yine her zamanki yerinde, İTÜ ARI6’da geniş bir katılımcı kitlesiyle gerçekleştirildi. Bu ayın konusu, endüstri 4.0,IoT ve yapay zekaydı.

GelecekHane‘nin kurucusu ve baş döndüreni Halil Aksu’nun yapay zekâ ve IoT ile ilgili kısa bilgiler ve örnekler verdiği açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, start-uplara ve alanında uzman şirketlere ev sahipliği yaptı.

IoTxTR’nin üyesi Şahin Çağlayan, sunumuna Nesnelerin İnterneti Topluluğu’nun tanıtımını yaparak başladı. Topluluk, Alper Yeğin önderliğinde kurulmuş ve özellikle enerji sektörünün dijital dönüşümü üzerine yoğunlaşan, yanı sıra akıllı şehirler, IoT, yapay zekâ ve dijital dönüşüm konularına eğilen bir ekosistem. Hem start-upların yatırımcıların dikkatini çekmesi hem de yatırım alması için oluşturulmuş bir ekosistem. Topluluk bu amaçla, birçok seminer, atölye ve 72’nin üzerinde Meet-up gerçekleştirmiş. Start-upların CEO ve CTO’larının oluşturduğu ekosistem haritası sayesinde, birçok start-up hem kamuda hem de sektörde farkındalık yaratıp birçok işe entegre olabiliyor. Aynı zamanda start-upların girişim ve donanım gibi konularda ücretsiz danışmanlık alması için bir platform oluşturulmuş durumda.

Şahin Çağlayan’ın ikinci sunumu, “Enerji Sektöründe IoT ve Yapay Zekâ Uygulamaları” üzerineydi. Çağlayan, enerji 4.0 dönüşümü üzerine konuştu. Enerji altyapısına IoT sistemini entegre ettiğimiz takdirde, katma değerin çok yüksek olacağından bahsetti. IoRIT yani Internet of Really Important Things, dijital ikiz, Reengen, Quant.co ve Cosa örnekleri üzerinden IoT, data analizi, optimizasyon ve enerji tasarrufu konularında örneklere yer verdi.

PTC’nin Türkiye, Yunanistan, Ortadoğu ve Afrika’dan sorumlu Genel Müdürü Bilgehan Baykal, sunumunu başarılı bir endüstri 4.0 projesi yapmanın adımları üzerine yaptı. Endüstri 4.0’ın Türkiye’ye nasıl entegre edilebileceği ve olası faydaları konusunu irdeleyen Baykal, fiziksel ve dijital dünyayı nasıl bir araya getirebiliriz sorusuna odaklandı. Endüstri 4.0, üretim mühendisliği, bakım/servis, çevre/güvenlik/sağlık, operasyon/yönetim, tedarik zinciri/lojistik, kalite/test, üretim/uygulama alanlarında kullanılıyor. Fakat bu değişime uyum sağlanmadığı takdirde, şirketler ve ülkeler yıkıcı etkilere maruz kalıyor. İşte bu noktada, Baykal’a göre, var olmak isteyen şirketlerin vizyon, misyon, amaç ve stratejisinin endüstri 4.0’a uygun olması gerekiyor.

Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bölgesi IoT Satış Direktörü Önder Yıldırım, sunumunu Azure IoT ile dijital dönüşüm konusu üzerine yaptı. Yıldırım, Microsoft Azur’un, platform seviyesindeki ihtiyaçları gerçekleştirdiğine değindi. Uygulama geliştirmenin gittiği noktanın, servisleri kullanarak nasıl çözümler geliştirebileceğine bakmak olduğundan bahsetti. Microsoft’un Azure ürünleri IoT, yapay zekâ ve Cloud tabanı sayesinde, birçok sorunun çözümünü üretiyor. Çözümler cihazlara bağlanıp, onları yöneterek veri toplanması sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu noktada güvenlik en önemli konu başlığı olarak görülüyor, fakat geliştirdikleri altyapı sayesinde, güvenlik sağlanabiliyor. Yıldırım, bu konuların yanında, dijital ikizin şu anda ve gelecekteki önemine, deep learning modellerinin geliştirdiği çözümlere değindi.

Preferred Networks’te mühendis olan Deniz Beker, sunumunu “Japonya’da Yapay Zekâ Alanındaki Gelişmeler” üzerine yaptı. Şirket, Japonya’da, Chainer Deep Learner Framework üzerine çalışan bir start-up. Beker, Japonya’nın robotik konusundaki önderliği ve üretilen robotları %52’sinin Japonya menşeili olduğu konusunda değerlendirmeler yaptı. Başarılı bir robot üretiminin, bilgisayarlı görü/makine öğrenmesi, insan etkileşimi ve dünya etkileşimi konuları üzerinden şekillendirilmesi gerektiğine değindi. Beker’e göre, bu noktada karşılaşılan en büyük engeller; yapay zekâ engelleri, yapay zeka deneyleri yapmanın zorluğu ve beyinlere duyulan ihtiyaç.

SesTek’in CEO’su Prof.Dr.Levent Arslan, sunumunu “IoT ile AI Bazlı Ses ve Doğal Dil İşleme Teknolojileri” üzerine yaptı. Arslan, konu ile ilgili, SesTek’in 3 temel hizmetinden bahsetti. Bunlar; SesTek Doğal Diyalog, SesTek Ses Biyometrisi ve SesTek Müşterinin Sesi. Arslan, akıllı ev asistanları örneği üzerinden, IoT, yapay zekâ ve cloud sistemini kullanarak verilerin nasıl elde edildiği ve işlendiğini anlattı. Gelecekte IoT yeni nesil teknolojilerinin görüntü ve ses işleme yöntemlerini kullanarak, farklı botların birbiriyle iletişime geçeceğinden örnekler vererek bahsetti. Ek olarak, mikrofonla veri toplama konusunda, Fennec Mikrofon’un ses kayıtlarını cloud’a aktarıp nasıl analiz ettiği konusu üzerine durdu.

NextHorizons’un Genel Müdürü Davut Şadoğlu, sunumunu “Endüstri 4.0 ve Taşıyıcı Robotların Gelişimi” konusunda yaptı. Şadoğlu, AGV yani yükleri otonom şekilde istenilen lokasyonlara taşıyan araçlardan bahsetti. Taşımanın şirket açısından çok maliyetli bir iş olduğundan ve çözümün AGV optimizasyonunu sağlamaktan geçtiğini vurguladı. Endüstri 4.0 sayesinde, robotlar birbirleriyle entegre olacaklar ve elde edilen datalar birçok sorunun çözümü için kullanılacak. Ek olarak, sadece fabrika içinde ve kapalı mekanlarda değil, aynı zamanda açık havada da çalışan robot üretimi çalışmalarından bahsetti.

Tarsens’den Celil Serhan Tezcan, sunumunu “Tarımı Geleceğe Hazırlamak” konusunda yaptı. Tarımın yaşam döngüsündeki yerinin öneminden bahseden Tezcan, tarımı IoT ve yapay zekâ ile birleştirerek nasıl hassas tarım yapılabileceğinden bahsetti. IoT ve yapay zekâ ile bitkilerden elde edilen dataların, tarımda optimizasyonu sağlamanın en güncel yolu olduğunun altını çizdi. Son olarak, makinelerin derin öğrenme ile görüntülerden yola çıkarak, bitkilerin ihtiyaçlarını karşılayacağından bahsetti.

Gelecek etkinlik: TRAI Meet-Up #18 Perakende ve Yapay Zeka

Benzer Haberler
Send this to a friend