TRAI Meet-Up #16 – Fintech ve Yapay Zeka’da Neler Konuşuldu?

TRAI Meet-Up #16 Fintech ve Yapay Zeka'da Neler Konuşuldu?

21 Kasım’da Yapay Zeka İnisiyatifi tarafından düzenlenen Meet-up’ın konusu, Fintech ve Yapay zeka üzerine oldu. GelecekHane’nin Kurucusu Halil Aksu tarafından başlatılan Meet-Up’ta 10 konuşmacı ağırlandı ve bunlar arasında akademisyenler, startuplar ve şirketler bulunuyordu.

KoopHup 

İlk sunum, KoopHup’dan Demet Zübeyiroğlu’ndan geldi, sunumdan başlıca alıntılar şu şekilde:

KoopHup Fintech, bir hubi yani finans şirketidir. KoopHup kendini Blockchain open banking, konferans ve dijital platformlar üzerine yoğunlaşmış ve sadece finans odaklı bir firma olarak tanımlıyor. Bununla birlikte, şirket AWS ile çalışıp, use case yaratmak için uğraştıklarını söyledi. Zübeyiroğlu, finans odaklı firmalar ile start uplar, bankalar ve sigorta şirketleri ile çalıştıklarını ve yurt dışından da Singapur ile irtibatta olduklarını söyledi. Bununla birlikte şirket, Romanya ve Doğu Avrupa’ya açılmaya başladı.

Teknik problemleri çözmek için danışmanlık veren firma, İtalya ve Fransa ile iş birliği yapıyor. Yapay zeka aracılığıyla, pst2 API’ler ile veri servislerini açıp, küçük ofislerin bireysel hesaplarını, ticari hesaba çevirmek adına bankalara yönlendirme işlemi yapıyorlar. Bu yönlendirme işlemi, yapay zeka yardımı ile bir eğitim seti oluşturularak lojistik regresyonla iki sınıfa ayırıyor. Sistem, hesabın ticari olup olmadığını anlayıp, insanları ticari hesaplarına yönlendiriyor.

İş Bankası 

İş bankasından Serdar Yılmaz’ın sunumundan konu başlıkları şu şekilde:

Serdar Yılmaz, İş Bankası’nda, veri yönetiminde ve siber güvenlik alanında sorumlu olan kişidir. Dialog bankacığı, text to text, NLP üzerine çalışmakta olan şirket, “yapay zeka yetkinlik merkezi” kurduğunun altını çizdi.

Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında kurulan AI CEO yapay zeka vizyonunda duyurdukları konuları belirleyerek üzerine çalışmalar başlattıklarını söyledi. İş Bankası’nın, vizyon sonucu ortaya çıkan 110 farklı konuyu listeledi. Müşterilerin istekleri ve ürün alma ihtimali yapay zeka ile incelenmeye başlandı. Bu sayede, banka müşterilerine daha iyi hizmet sunmaya başladı. Bununla birlikte, hedefleri ve konuları belirlemek için, farklı departmanlardan insanların deneyimlerinden faydalanıldı.

İyzico

Iyzico’dan Yalçın Yengin’in sunumundan konu başlıkları şu şekilde:

İyzico’nun toplamda iki adet ürünü bulunmaktadır. Ürünlerden ilki, Frauctive’dir ve ana amacı kredi kartının çalıntı olup olmadığını tespit etmektir. Ürün, %80 oranında doğru ölçeklendirme yapan bir üründür.

Şirketin ikinci ürünü ise, Sherlock. Yanlış ürün içeriği çıkıp dolandırıcılık yapmayı ve illegal ürünlerin satışını önlemek gibi işlevleri olan ürün; doğal dil işleme, görüntü işleme ve makine öğreniminden faydalanılarak geliştirilmiştir.

İyzico, 50 elemanı olan, e-ticaret yapan ve 30 bin müşteri ile çalışan bir kurumdur, ödeme altyapısı ise Alibaba’nın kullandığı altyapıyla aynıdır.

Kredi Kayıtlar Bürosu  

Kredi Kayıt Bürosu’ndan Mürsel Taşgın ve Bilgi Üniversitesi’nden Uzay Çetin sunumlarını gerçekleştirdi.

Kredi Kayıt Bürosu, beş farklı bankanın verilerini toplayan bir kurumdur. Kredi bilgileri bu şirkette saklanmaktadır ve finans sektörüyle çalışmaktadır.

Firma, 2006 yılında, “kontrol sistemi” adında bir proje gerçekleştirdi. Bununla birlikte, Findeks adını verdiği çek sistemi uygulaması getirdi. Bu sistemle, bireylerin kredi skorları, rapor şeklinde hem bireyle hem de kurumlarla artık paylaşılabiliyor. 2016 yılında, “ yüksek standartta veri merkezini” inşaa etti.

Şirketin gelecek planı, finans sektöründe tüm işlemleri bulut ortamına taşımaktır. Bununla birlikte şirket şuanda yapay zeka yardımıyla, sistemde var olan anomalileri tespit edebilmektedir.

Özyeğin Üniversitesi

Levent Güntay Amerika’da Phd yaptıktan sonra bankalarda kredi skorlama ve istatiksel datalar üzerinde çalıştı.

Şu anda, finans mühendisliği bölümünde akademisyen olarak devam etmekte ve finans sektöründe çözümler üretmektedir. Bununla birlikte, Özyeğin Üniversitesi’nde 2009 yılında finans, mühendislik ekonometri, istatistik ve blockchain alanına dahil oldu.

Güntay’a göre, finansta en önemli olan konulardan biri sermayedir, sermayeye bağlı olarak, vade şartları ve faiz konularının etkili olduğu aşikardır. Mükemmel sermaye piyasalarını oluşturmak ve maliyeti sıfırlamak konu başlıklarından biri olmalıdır.

Güntay, Miller ve Modigliani’nin 1958 yılında yazdıkları ütopik makalelerin üzerinde durarak, o günün kurgularının günümüzde yapay zeka yardımıyla gerçekleşmeye başladığını belirtti.

Miletos

Görüntü işleme üzerinde çalışmakta olan bir firmadır. Berkin Malkoç, yapay zeka vasıtasıyla, çek üzerindeki bilgilerin alınıp, bilgiler üzerinden nasıl işlem yaptıklarını anlattı. Çek üzerinden alınan ve işlenen bilgiler: ad, soyad, tarih, çek miktarı, hangi banka olduğu vb. gibi detaylardır.

Artiwise

Tanel Temel Artiwise olarak yaptıklarını sunumunda aktardı. Artiwise doğal dil işleme üzerinde çözümler üretmekte olan bir firmadır. Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası çalıştığı ortaklarındandır. Artiwise’ın iki önemli ürünü bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Customer Insight’tır. Bu ürün, ürünü kullanan şirketle ilgili tüm şikayetleri farklı platformlardan toplayarak olumlu/olumsuz sınıflandırma yapıyor. Aynı zamanda, bu şikayetlere çözüm yolları arayıp, şirketleri çözümler konusunda bilgilendiriyor. İkinci ürün ise, Content Insight’tır. Bu ürün ise, ürünü kullanan şirketin adının geçtiği haber, blog yazıları vb. mecralardan bilgi toplayarak, haberlerin hangi kişiler ve hangi konularla ilgili olduğunu sınıflandırmakta.

Enqura

Enqura’dan Metin Karabiber, meet-upımızda bizimleydi. Enqura, dijital bankacılık, internet şubeleri ve sigorta şirketleri ile iş birliği yapan ve yapay zeka ile çözümler üreten bir firmadır. Borsa İstanbul’daki blockchaini ilk olarak bu firma ele almıştır. Genellikle banka kökenli sigorta firmaları ile çalışmaktadırlar. Şirket, chatbotlar vasıtasıyla, banka işlemlerinizi gerçekleştirirken, durumunuz için farklı öneriler sunmaktadır.

Geliştirdikleri uygulama vasıtasıyla, sigorta şirketinde olan belgeler üzerinden inceleme yaparak kazanın sebep olduğu zarar miktarını ve kazanın takibini gerçekleştirmektedirler.

İkinci ürünleri, AVM’nin giriş ve çıkışılarında insanların yüz ifadelerini değerlendirip, duygu analizi yaparak mutlu olup olmadıklarını belirleyen bir üründür.

Veri Zeka

Veri Zeka’dan Aykut Sarıbıyık’ın sunumundan bazı alıntılar şöyledir:

Veri Zeka, finans üzerine çözümler üreten bir firmadır. Finansal servisler aracılığıyla, müşterinin geçmişten günümüze harcadığı paralar üzerinden işlem ve analiz yapmaktadır. En büyük odak noktaları varlık yönetimi, varlık alım ve satımı ve blockchaindir. Şirket 2017 yılında kurulmuş olup, yapay zeka aracılığıyla müşterilerini varlık yöneticisi yaparak finansal yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Colendi

Baran Köseoğlu’nun sunumundan bazı alıntılar şöyledir: Şirket, NLP ve blockchain üzerinde çalışmaktadır. Finans kredilerine erişimi olmayan insanlara yardım etmek için çözümler üretmektedirler. Bu çözümler, yapay zeka aracılığıyla makine öğrenmesi ve istatiksel modeller üzerine konuşmalar yapmakta ve nöron ağları ve svmler üzerinde açıklamalarda bulunmaktadır. Şirket, block chain üzerinden skorlama modelini geliştirdi ve bu skorlar, blockchain üzerinde uygulanıyor.

Gelecek etkinlik: TRAI Meet-Up #17 Endüstri 4.0, IoT ve Yapay Zeka 

 
Benzer Haberler
Send this to a friend