TRAI Bankacılık & Sigortacılık Çalışma Grubu Çalıştayı 7 Mart tarihinde, Türkiye’nin önde gelen banka ve sigorta kurumlarının katılımıyla gerçekleştirildi!

TRAI Bankacılık & Sigortacılık Çalışma Grubu Çalıştayı 7 Mart tarihinde, Türkiye'nin önde gelen banka ve sigorta kurumlarının katılımıyla gerçekleştirildi!

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) liderliğinde ve T-Gate Yatırımcı Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen “YZ Bankacılık & Sigortacılık Çalışma Grubu Çalıştayı”, bankacılık ve sigortacılık sektörünün önde gelen kurumlarını bir araya getirerek, sektörde yapay zekâ uygulamalarının değerlendirilmesi, sektörel gelişmelerin tartışılması ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi amacıyla düzenlendi.

Açılış konuşmasını, 2024 Yapay Zekâ ve Bankacılık Çalışma Grubu’nun gönüllü lideri Sayın İlker Arabacı gerçekleştirdi. Arabacı, yapay zekâ konusunda daha hızlı adımlar atmanın önemine vurgu yaparak, Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı raporda belirtilen “hızlı koşarken dikkatli adımlar atılması gerektiği” konusuna dikkat çekti. Ayrıca, yapay zekâ teknolojisinin insanlığın önünde yeni bir tehdit oluşturabileceği konusundaki endişelere karşı etik perspektifin önemine vurgu yaptı.

Yapay Zekâ Çalışmalarında Şirket İçi Deneyimler

Çalıştay katılımcıları şirket içi yapay zekâ uygulamaları, planlanan projeler ve karşılaşılan zorluklar hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Şirketlerin yapay zekâ uygulamalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı en büyük zorlukların başında regülasyon geldi. Doğru veriye erişim, veri etiketleme, verinin eksikliği, verinin temizlenmesi, bulut altyapısına hızlı erişim, gerçek zamanlı analitikler, teknoloji yatırımı, insan kaynağı ve eğitim konularında yaşanan zorluklar ele alındı.

Yapay zekâ çalışmalarında şirket içi deneyimlerin değerlendirildiği bu bölümde şirketlerin yapay zekâ uygulamaları ve planladıkları çalışmalarda öne çıkan başlıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Üretken Yapay Zekâ
 • Doğal Dil İşleme
 • Görüntü İşleme
 • Risk Yönetimi
 • Siber Güvenlik
 • Müşteriği Analitiği
 • Müşteri Deneyimi – Çağrı Merkezi
 • Karar Destek Sistemleri
 • Chatbot
 • YZ Asistanı
 • RPA
 • Bilgisayarlı Görü

Çalıştayın bir sonraki bölümünde, banka ve sigorta sektörüne yönelik sundukları yenilikçi çözümleri anlatmak üzere B2Metric Kurucu Ortağı Murat Hacıoğlu, Testinium COO’su Töre Duman ve Crede Data Kurucusu Ahmet Kocamaz bilgi paylaşımında bulundular.

Murat Hacıoğlu (B2Metric / CEO & Co-Founder), sigortacılık, bankacılık ve finans sektörlerine yönelik yapay zekâ tabanlı müşteri veri analitiği çalışmalarından bahsetti. Müşteri veri analitiğinin ve müşteri davranışlarını doğru anlamlandırmanın pazarlama ve satışa olan pozitif etkilerine değinerek yapay zekânın iyileştirdiği metriklere değindi. Pazarlama zekâsı çözümüyle, pazarlama analitiği çalışmalarının dijital finans uygulamalarındaki senaryoları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Töre Duman (Testinium / Chief Operating Officer), teknolojideki son değişikliklerin yazılım kalitesini çok daha önemli hale getirmekte ve yazılım kalite güvencesi alanında hizmet veren kurumları servislerini yeniden gözden geçirerek uyum sağlama konusunda zorlamakta olduğundan bahsetti. Yapay zekâ kullanımı ile bu adaptasyonu nasıl daha verimli ve hızlı gerçekleştirebileceği ve dünyada bu alandaki yaklaşımların neler olduğuna dair bilgileri paylaştı.

Ahmet Kocamaz (Crede Data / Founder), CredIS Erken Uyarı ve İstihbarat uygulamasının kamuya açık veri ile işletmelerin davranış verileri, sorunlu paternleri ve ilişki ağlarına ulaşılabileceğini ve büyük veri ile yapay zekâ algoritmalarını eğiterek gözle bulunamayacak sorunlu ilişkileri ortaya çıkarabileceğini belirtti. Finans sektöründe; tahsis, erken uyarı tahsilat, uyum, satınalma süreçlerinde ve sigorta sektöründe ise; acente takibi, müşteri takibi, müşteri edinimi, uyum ve plaka takibi süreçlerinde kullanılabileceğini vurguladı.

Çalıştayın son bölümünde ise Türkiye Yapay zekâ İnisiyatifi Kıdemli Danışmanı Roksan Kaspi tarafından yapay zekâ projeleri için gerekli temel unsurlar konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. YZ Olgunluk Çalıştayı, YZ Strateji Çalıştayı, YZ Kullanım Alanları Envanteri Çalıştayı vb. TRAI çatısı altında alınabilecek servisleri detaylı bir şekilde anlatarak şirketlere sağlayacağı faydaları aktardı. Akabinde banka ve sigorta sektörüne yönelik somut kullanım alanları örneklerini katılımcımlar ile paylaştı.

Sonuç

YZ Bankacılık & Sigortacılık Çalışma Grubu Çalıştayı, Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki ilerlemesine katkıda bulunmak, sektörel birlikteliği güçlendirmek ve geleceğin yapay zekâ banka ve sigorta dünyasına yönelik vizyon oluşturmak adına önemli bir platform sağladı. Katılımcıların bilgi ve deneyim paylaşımı, sektördeki yeniliklere ışık tuttu.

Çalıştay,  sektörün geleceğini şekillendiren yolda önemli bir farkındalık sunmuştur. Şirketlerin bu alandaki başarıları için ekosistem içi bilgi paylaşımı, iş birliği ve yapay  teknolojilerine yatırım yapma konularındaki çabalar, sektörü daha da ileriye taşıyacak potansiyeli ortaya koymuştur.

Mine Gürleyen
Mine Gürleyen
Benzer Haberler
Send this to a friend