Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi 3. Olağan Çalıştayını Gerçekleştirdi

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi 3. Olağan Çalıştayını Gerçekleştirdi

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin 4 Mayıs 2019 tarihinde 3. olağan çalıştayı gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yapay zekâ, dijital dönüşüm ve teknoloji liderleri, Türkiye’deki yapay zekâ mevcut durumunu etraflıca değerlendirdiler. 

50’den fazla yöneticinin katıldığı ve bir tam gün süren çalıştayda dikkat çekici konular ele alındı.

Büyük, olgun, teknolojiye yatkın ve verisi çok olan kurumlarda, yapay zekâ ekiplerinin organizasyonel olarak yapılandırıldığı belirtildi. Kurumlar içerisinde bu konuda farklı rollerin oluştuğu ve çeşitlilik arz ettiği görüldü.  Birçok kurum tarafından ortaya konmasıyla veri bilimci kavramının yerleşmiş olduğu görüldü.

Yapay zekâ alanında teknik yetkinliklerin de gelişme kaydettiği görüldü. Kurumlarda bu yetkinliklerini hızlıca geliştirme konusunda büyük çabalar sarf edildiği paylaşıldı.Yapay zekâ alanında neredeyse tüm şirketlerin somut projeler tamamladığı veya devam eden projeleri olduğu görüldü. Ayrıca, öncelikli konular içerisinde olan robotik süreç otomasyonu (RPA) alanında çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Diğer popüler alanlardan birisi olan chatbotlar, özellikle son tüketiciye dokunan sektörlerde yaygın olarak değer üretmektedir. Yapay zekanın daha yüksek bir katma değer üretmede fayda sağladığı bir diğer alan da optimizasyon algoritmaları konusu.  Üretim alanında ise yapay zekâ özellikle verimlilik ve kaliteyi artırmak, bakım faaliyetlerini desteklemek amaçlı kullanılmakta.

Bazı büyük kurumlar haricinde pek çok şirketin kendi bünyesindeki yapay zekâ yetkinlikleri yeterli olmadığından ötürü, projelerin büyük kısmı hizmet alımı şeklinde gerçekleşmekte. Teknoloji devleri ve girişimcilerin tatlı bir rekabet içinde olduğu da ortaya konmuştur.

Yapılan çalıştayda kurumların bazı ortak sorunlar yaşadıkları belirginleşmiştir. Bunlardan en dikkat çekeni insan kaynağı ve yetkinlik meselesi. Bir yandan yetişmiş kaynak bulmanın zorluğu, diğer yandan mevcut değerli kaynakları elde tutmanın oldukça güç olması önemli bir sorun. Küreselleşen dünyada yetkin bireylerin kolay iş bulabilmesi sayesinde serbest hareket edebilmekte, bu da dünya çapında bir insan kaynağı rekabetinin kritik bir hal aldığı sonucunu ortaya koymuştur. Bir yandan dışarıda yaşayan vatandaşlarımız ülkemize geri gelebiliyorken, diğer yandan yetişmiş, değerli, yetkin insanlarımızın başka ülkelere gittiği, bu konudaki sıkıntıyı büyüten reel bir durumdur.

Şirketlerin yapay zeka projeleri konusunda yaşadıkları bir diğer sorun, somut ve hızlı kazanımlar konusundaki beklentileri yönetmek. Oysa Ar-Ge kapsamında orta ve uzun vadeli çalışmalarla çok daha yüksek kazanımların elde edileceği düşünülmelidir.

Verimli sohbetler, istişareler ve deneyim paylaşımları ile geçen günün sonunda, Türkiye’deki özel sektörün yapay zekâ alanında iddialı çalışmalar yaptığı ortaya çıkmış oldu. Yapay zekâ alanında gidilecek daha çok yol olduğu ve potansiyelinin önemi üzerine, bu alana yoğunlaşılması ve daha çok çalışma yapılması gerektiği konusunda uzlaşıldı. Ülkemizde yapay zekanın gelişmesi için Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifinin çalışmaları devam edecektir.

 
Benzer Haberler
Send this to a friend