Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Hukuk 

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Hukuk 

RPA (Robotic Process Automation) yazılım robotlarının, bir insan çalışanın yaptığı işleri taklit ederek önceden tanımlanmış pek çok görevi yapmasını sağlayan yeni bir teknolojidir. Robotlar kullanıcısı için e-postaları kontrol edebilir, kullanıcı tarafından uygun görüldüğü ölçüde farklı uygulamalar ve yazılımlara girerek görevlerini hatasıza yakın bir şekilde tamamlayabilirler. RPA’nın en kritik özelliklerinden biri, herhangi bir sistem güncellemesi ya da BT alt yapı değişikliği talep etmemesidir.  Mevcut alt yapınıza ya da sisteminize kolaylıkla entegre edilebilen Robotik Süreç Otomasyonu, işletmenizin, sizin ve insanların tekrarlayan şekilde yerine getirdiği tüm süreçlerde verimliliğinizi artırmanızda önemli bir rol oynarken, maliyetlerinizi daha rahat kontrol edebilmenize olanak sağlar. [1]

RPA teknolojisi bir çalışanı taklit ederek, uygulamalara girer, veri girer, görevleri hesaplar, tamamlar, rapor üretir ve çıkış yapar.

Çoğunlukla Kullanım Alanları

RPA 1

Verimlilik
RPA 2
Görsel: Flobotics.io
Hukuka Uyumluluğu 
RPA 3
Kaynak: electroneek.com

Önce RPA’nın verimli çalışması için aradığı ortamı tasvir edersek: tekrarlayan görevler, insan unsuru, yüksek riskli görevler, birden çok adımı içeren görevler. Hukuk doğası gereği süreçleri birbirine olabildiğince benzer şekilde sağlamak zorundadır. Bundan dolayı, kanun önünde herkes eşittir, benzer süreçlere, benzer sonuçlara maruz kalınır. Gerek çoğu zaman devletlerin tekelinde olan yargı süreçlerinde, gerek gerçek kişiler arasında yapılan sözleşmelerde, tüm hukuk ekosisteminde birbirini tekrarlayan, yüksek riskli, insan hatasına açık ve farklı aşamaları olan süreçler birbirini takip eder. 

RPA’nın hemen hemen hukukun olduğu her alanda uyumlu ve verimli bir şekilde çalıştığı bir gerçektir. Ancak hukuk ekosistemi tüm dünyada diğer endüstrilere nazaran RPA kullanımında pasif kalmıştır.[2]  LexisNexis’in “Legal Technology: Looking Past the Hype” adlı raporunda yer alan ankette hukukçuların 60%’ı, önümüzdeki birkaç yılda RPA’nın çok daha etkin kullanılacağına inanıyor.[3] 

Başlıca Hukukta Kullanım Alanları ve İstatistikler: 

1)     Risk Değerlendirme

2)     Mevzuat Takibi (Resmi Gazete Takibi)

3)     Uyumluluk Takibi

4)    Karar Arama 

5)     Belgelerden Veri Çıkarma (Sınıflandırılmış)

6)     Faturalandırma[4]

Hukuk alanına özgülenmiş RPA botları, hukukçuların yaptığı işlerden tekrarlayan, farklı aşamaları bulunan, risk barındıran, yoruma açık olmayan %63 kısmını, insan unsuruna ihtiyaç duymadan yerine getirebilir.[5] 

Deloitte’nin raporuna göre Birleşik Krallık kamu sektörü, RPA sayesinde 2030 yılında 2015’e kıyasla 17 milyar sterlin tasarruf sağlayacak.[6]

Çalışanlar, otomatikleştirilebilecek yinelenen görevleri gerçekleştirmek için haftada ortalama 4 saat 38 dakika harcıyor.[7]

Sonuç

RPA teknolojisi gerek özel sektör oyuncuları gerek kamu sektörü için oldukça kolay uygulanabilir olmasının yanında muazzam verimlilik potansiyeli barındıran yeni nesil araçlar vaat ediyor. Hali hazırda yurt dışında gördüğümüz örnekler RPA teknolojisini farklı sektörlerde yoğun bir şekilde kullansa da hukuk sektörü bu teknolojiyi kabul etmekte daha yavaş kalmıştır. Hukuk tabiatı gereği -yorumlanmaya muhtaç unsurlar hariç- otomasyona oldukça yatkın süreçleri içinde barındırır. Bu süreçler yalnızca özel sektörü ilgilendirmemekte bilakis kamu sektörüne ve gerekli kamu mercilerine oldukça fazla iş düşmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere Birleşik Krallık bunun en somut örneğidir. 

Not: Bu içerik Feti Alper Alp tarafından TRAI için yazılmıştır. 

 

Kaynakça

[1] https://www.automationanywhere.com/rpa/robotic-process-automation 

[2] https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/10/22/rpa-untapped-potential-for-law-firms/?sh=abd2c903f5a1 

[3] https://blog.accubits.com/benefits-of-using-robotic-process-automation-in-law-firms-legal-departments/ 

[4] https://www.anyrobot.com/blog/automation-in-the-legal-sector 

[5] https://www.techradar.com/news/robotic-process-automation-to-transform-legal-sector 

[6] https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/public-sector/deloitte-uk-government-through-talent-lenses.pdf 

[7] https://flobotics.io/blog/rpa-statistics/ 

Benzer Haberler
Send this to a friend