Yapay Zekalı Gelecek

Yapay Zekalı Gelecek

Yapay zeka, Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı (GDP) ve üretimi artırma potansiyeline sahip. Bunun gerçekleşmesi için çeşitli yapay zekâ teknolojilerine yapılacak olan stratejik yatırımların önemi büyük. İş gücü üretimi geliştirmeleri GDP’nin başlangıçtaki artışında rol oynayacak. Firmaların bazı görevleri ve rolleri yapay zekaya devredip verimliliği artırmaları öngörüyor.

Yapılan çalışmalara göre 2030’da ekonomik kazanımların %45’i ürün iyileştirmelerinden ve tüketici talebini simüle etmekten gelecek. Çünkü yapay zekâ çok daha büyük ürün çeşitliliğine, gelişmiş kişiselleştirilmelere ve aynı zamanda ürünlerin daha ucuz olmasına yol açacak. Çin, 2030’a kadar GDP’de %26’lık bir artışla ilk sırayı, %14,5 artış ile Kuzey Amerika ise ikinci sırayı ise alacak. Bu iki ülkeden toplam artışın 10,7 trilyon dolar olması ve global ekonominin yaklaşık %70’ini bu ülkelerin paylaşması bekleniyor.

Yapılan tüm analizlerden ve çalışmalardan hareketle yapay zekâ oyunun kurallarını değiştirecek ve ekonomiye çok büyük katkıları olacak. 2030’da yapay zekanın global ekonomiye katkısının toplamda 15,7 trilyon dolar olması bekleniyor. Bu rakam şu an ki Çin ve Hindistan’ın toplam üretimlerinden bile fazla. Yapay zekâ çok sayıda yeni alanlar ve işlerin çıkmasına neden olacak. Öyle ki şu an henüz kurulmamış bir start-up on yıl içerisinde piyasada lideri konumda olabilir. Günümüz hızlı değişen ekonomisinde rekabet üstünlüğü sağlamada yapay zekâ dönüşümü kilit bir noktada yer alıyor.

Araştırmaya göre firmaların yapay zekadan mümkün olduğunca yararlanabilmesi için 4 adımı takip etmeleri gerekiyor. İlk olarak firma, kendi alanında ki yapay zekanın günümüz kullanımını ve gelecekteki potansiyel kullanımını iyi bilmeli. İkinci olarak firmalar iş hedeflerine ulaşmada yapay zekayı erken benimseyerek dönüşümü öncelik haline getirmeleri gerekiyor. Üçüncüsü ise yapay zekâ teknolojisine yatırım yapmak. Şu an için yapay zekâ teknolojileri pahalı görünüyor olabilir, ancak önümüzde ki on yıl içerisinde bu teknolojilerin çok daha ucuzlayacağı öngörülmekte ve gelecekte şirketler için en değerli varlığın veri olması beklenmekte. Son olarak ise iyi bir yönetim ve kontrol büyük önem taşımakta. Yapay zekanın zararlı olabileceği konusunda kamuoyunda bazı şüpheler mevcut. Doğru bir yönetimle yapay zekâ teknolojisi iyi anlaşılmalı ve anlatılmalı. Bu durumda güven ve şeffaflık en önemli noktalar.

Kaynak: https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf

Benzer Haberler
Send this to a friend