Yapay Tech

yapaytech

Kurucu Ortak: Önder Barış Aşık
Kategoriler: Doğal Dil İşleme, Görüntü İşleme, Chatbot ve Diyalogsal yapay zeka