Xchangewiser

xchangewiser

Kurucu Ortak: Prof. Dr. Şadi Evren Şeker
Kategoriler: Makine Öğrenmesi, Öngörü ve Veri Analitiği