wiCow

wiCow

Kurucu Ortak: Selvi Yurtsever Çırak & Tolga Çırak
Kategoriler: Makine Öğrenmesi, Öngörü ve Veri Analitiği