Turk AI

turkai

Kurucu Ortak: Barış Ünver, Murat Aksoy
Kategoriler: Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Öngörü ve Veri Analitiği