Tahsilist

Tahsilist MAVİ

Kurucu Ortak: Haydar Suha Akça, Aydın Kocabaş
Kategoriler: Öngörü ve Veri Analitiği