Sensemore

sensemore smart machine health xs

Kurucu Ortak: Çağlar Aksu, Can Aksu, Ozan Ertürk
Kategoriler: Öngörü ve Veri Analitiği