Presify

presify logo

Kurucu Ortak: Alper Terciyanlı, Erman Terciyanlı, Rabia Şeyma Güneş, Onur Enginar
Kategoriler: Öngörü ve Veri Analitiği