Kuasar Video

kuasar video

Kurucu Ortak: Ali Osman Alpagu, Muhammed Ali Bulut
Kategoriler: Öngörü ve Veri Analitiği, Görüntü İşleme