Hiddenslate

HiddenSlate

Kurucu Ortaklar: İsmail Uzun, Ekrem Aksoy, Yakup Genç
Kategoriler: Doğal Dil İşleme, Öngörü ve Veri Analitiği