Guren Cyber

guren

Kurucu Ortak: Sarp Gürenli
Kategoriler: Öngörü ve Veri Analitiği, Optimizasyon