From Your Eyes

from your eyes

Kurucu Ortak: Zülal Tannur
Kategoriler: Makine Öğrenmesi, Optimizasyon, Doğal Dil İşleme, Akıllı Platformlar, Öngörü ve Veri Analitiği, Görüntü İşleme