F-RAY

F RAY Logo

Kurucu Ortak: Mehmet Eray & Erdem Uzun
Kategoriler: Makine Öğrenmesi, Optimizasyon, Doğal Dil İşleme, Öngörü ve Veri Analitiği, RPA