Diattack

Diattack LOGO

Kurucu Ortak: “Ali aydın Koç, Co-Founder | data Scientist
Osman bahri Vargeloğlu, Co-Founder | data Scientist
Kategoriler: Makine Öğrenmesi, Öngörü ve Veri Analitiği, Görüntü İşleme