Crossfirelab Yazılım

Crossfirelabs

Kurucu Ortak: Alper Eğitmen & Salih Yıldırım
Kategoriler: Makine Öğrenmesi, Optimizasyon, Doğal Dil İşleme, Öngörü ve Veri Analitiği, Görüntü İşleme, Siber Güvenlik