Catchit

catchit

Kurucu Ortak: Mehmet Ali Erdal, Barış Yoluç ve Kayhan Imıl
Kategoriler: Genel, Üretim, Perakende, Bankacılık, Sigortacılık, Eticaret, Online Pazar Yerleri, Otomotiv, Hukuk, Tarım, Akıllı Şehir, Enerji, Sürdürülebilirlik, Sağlık, Telekom, Savunma, Eğitim, Lojistik, Güvenlik, Siber Güvenlik, içinde arama kutusu olan tüm sektörlerden ticari veya kurumsal web siteleri