BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

Bakırçay Üniversitesi

Üniversite: BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Yapay Zeka Merkezi: Sağlıkta Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Açıklama:Araştırma Merkezi, sağlık alanında elde edilen verilerin yerel, ulusal ve uluslararası karar vericiler için anlamlı bilgilere dönüşüm sürecini yapay zekâ yöntemleri ile gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Sağlık alanındaki yapay zeka araştırmalarını destekleyerek üniversiteler, kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, yeni teknolojilerin pazara hazırlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer kurumlarla iletişim kurarak iş birliğini arttırmak ve etkinlikler düzenlemek de merkezin amaçları arasındadır.