Makine Öğrenmesiyle Çocuklardaki Bağlanmayı Ölçmek Mümkün mü?

Makine Öğrenmesiyle Çocuklardaki Bağlanmayı Ölçmek Mümkün mü?

Araştırmacılar makine öğrenmesi sayesinde çocukların bakıcılarına duygusal olarak bağlanma seviyesini doğru ölçebileceğini keşfetti.

Glasgow Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada araştırmacılar bir bilgisayar oyunu yardımıyla çocuklardaki bağlanma seviyelerini hızlı ve etkili bir şekilde ölçebiliyor. Makine öğrenmesinin çocukların ilk bakıcılarıyla aralarında geliştirdikleri kalıcı bağa daha derin bir bakış açısı sağlamak için kullanılabileceği belirtildi. Proje bulgularının ilerde toplum sağlığını izlemede kullanabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünülüyor. (Küçük çocuklar ve onların birincil bakımını yapan kişiler arasında bağlanma çocukların duygusal gelişimleri için hayati önem arz ediyor. Aradaki bu bağın bozulması çocuklarda hem duygusal hem psikolojik hasarlara yol açıyor.)

Ancak bağlanmayı ölçmek hem çok zaman gerektiren, hem de çok karmaşık bir süreç olabiliyor. Bunun sebebi bağlanma davranışlarının yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından gözlenip değerlendirilebilecek olması. Bu süreci hızlandırmak için araştırmacılar çocuk akıl sağlığı uzmanları ile beraber çalışıp Okul Bağlanma Monitorü (School Attachment Monitor- SAM) geliştirdi.

Bilgisayar programı çocuklardaki bağlanmayı doğru bir şekilde değerlendirebilmek için makine öğrenmesi ve akıllı sensörleri kullanıyor. SAM gerçek zamanlı olarak çocuk katılımcılarla etkileşimde bulunup onları başta ısındırıp alışmalarını sağlıyor. Çocuklar önce akıllı oyuncaklarla oynamaya davet ediliyor. Daha sonra onlar bilgisayardaki hikayeyle etkileşimdeyken akıllı oyuncaklardaki hareket sensörleri ve video kayıtları sayesinde bağlanma modelleri kaydediliyor.

“Amacımız Kolay ve Hızlı Bir Bağlanma Ölçütü Geliştirmek”

Glasgow Üniversitesi’nde görevli çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Helen Minis ve araştırmanın baş yazarı şu açıklamayı yaptı: “Araştırma programımızın amacı başından beri halk sağlığını izlemede ve epidemolojide kullanılabilecek kolay ve hızlı bir bağlanma ölçütü geliştirmekti.”Araştırmacılara göre SAM’in ölçümleri eğitimli profesyonellerin aynı çocuklar üzerindeki verileriyle karşılaştırıldığında, SAM’in çocukların bağlanma ölçümünü doğru bir şekilde değerlendirdiği orta çıkıyor.

Kaynak: DIGIT

Benzer Haberler
Send this to a friend