“Kurumların Verilerini Analiz Ederek Katma Değer Oluşturuyoruz”

“Kurumların Verilerini Analiz Ederek Katma Değer Oluşturuyoruz”

Şirketlere içerik sınıflandırma çözümleri, duygu durum (sentiment) analizleri ve akıllı diyalog sistemleri sunan yapay zeka girişim ekosisteminden Hiddenslate’in Co-Founder ve CEO’su İsmail Uzun TRAI’nin sorularını yanıtladı.

– Kısaca kendinizi ve ekibinizi tanıtır mısınız? Doktora ve akademik çalışmalar sonrasında ulusal ve uluslararası kuruluşlarda mühendislik ve teknik yöneticilikler yaptım. Bu süreçte çeşitli yetkinlikte ve farklı disiplinlerden ekiplerle çalışma, büyük çaplı proje süreçleri ve ürün yönetimi konularında deneyimler kazanma fırsatım oldu. Dr. Yakup Genç ise uzun yıllar yurt dışında teknoloji ve ürün geliştirme deneyimleri oldu ve Türkiye’de akademisyen olarak da çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte ikimiz de yetkinlik ve kabiliyetlerimizi bir araya getirerek akademik derinliği olan doğrudan ihtiyaca dönük çözümlere odaklandık. Yeni teknolojilere hızlı adapte olan motive ve genç bir ekibimiz var.

– Hiddenslate fikri nasıl ortaya çıktı? 2014 yılında sağlık alanında çözümler sunmak ve özellikle yapay zeka destekli veri analizi ürün ve hizmetleri geliştirmek üzere yola çıktık. O tarihlerde “hastane veri analitiği” ve “sağlık hizmetlerinde veri analitiği” uygulamaları gelişen pazarlarda gerek akademik ve gerekse özel sektörde çok önemli alanlardı. Yapay zeka çözümlerinde veri ve modellerin kolaylıkla yönetebileceği veri analitiği platformu geliştirmeye başladık ve ABD’de silikon vadisinde şirketleşerek yatırımcı arayışlarına başladık. Büyük oyuncuların sektörde hızlı hareket etmesi ve radikal kararları sonrası bizim gibi birçok yapay zeka girişimcisi dikey sektörlerde çözümler geliştirmeye ya da danışmanlık hizmeti sunmaya başladılar. Biz de sağlık alanında bu çalışmalar için Türkiye’de biraz erken olduğunu fark ederek farklı dikey sektörlerde çözümler geliştirmeye başladık.

– Hiddenslate ne yapıyor? Hiddenslate kurumların verilerini analiz ederek katma değer oluşturuyor. Hiddenslate ‘ın kurulduğu yıllarda müşterilerimizden gelen talep ve ihtiyaç tanımı aslında bizim yaklaşım ve çözümlerimizi şekillendirme konusunda yol gösterici oldu. Birçok büyük kuruluşun üretim, satış, personel gibi birimlerden her gün durmaksızın veriler geliyordu. Ancak bu verilerin hangi birimde ve nasıl bir katma değer oluşturacağı bilinmiyordu. Biz de Hiddenslate olarak bir iş akışı üzerinden verinin anlaşılması, ihtiyaçların belirlenmesi ve ona göre teknik süreçlerin işletilmesi adımlarını tanımladık. Bu yaklaşımla geliştirdiğimiz ürünlerimiz mevcut. Buna paralel olarak proje bazlı ve ihtiyaca özel çözümler de geliştirmekteyiz.

– Yapay zeka tabanlı ürün ve servisleriniz neler? Hiddenslate çeşitli dikey sektörlerde ürünler ve projeler geliştirmektedir:

  • Web siteleri üzerinde (URL bazlı) yazı, imge ve video bazlı içerik sınıflandırma güvenli sistemlere erişim ve güvenli olmayanların analiz edilerek engellenmesi.
  • Akıllı Diyalog Sistemi: Müşteriler ve kullanıcılar ile akıllı diyalog kurarak ihtiyacın anlaşılması ve ona göre gerekli cevapların ve yönlendirmelerin yapılması.
  • Endüstriyel uygulamalar için sensör analitiği ve soft sensör geliştirme çözümlerimizle birlikte üretim ve endüstriyel sektörler için veri sınıflandırma ve akıllı fabrikalar için üretim yönetim sistemleri analizlerini içeren projelerimiz mevcut. akıllı fabrikalar kapsamında sahadan gelen sensör verilerinin analiz edilerek arıza tahmini ve üretim tahminlerinin yapılması.
  • Sosyal medya verileri üzerinde duygu analizleri, marka ve rakip analizlerini içeren veri analitiği çözümü. Markaların sosyal medyada, haberlerde ve sektörel platformlarda anlık takibini ve doğal dil işleme yöntemlerini de kullanarak analizini yapmaktadır.
  • Perakende sektörü için satış/kayıp satış tahminleme.

– Ürettiğiniz katma değer nedir? Hangi sektörler bu ürünleri değerlendirebilir? Üretilen fayda ve katma değer şu şekilde tanımlanabilir: Kurumlarda personelin basit analiz araçları ile yapamayacağı ya da çok uzun zaman alacak analizleri yapay zeka çözümleri ile anlık ve sürekli öğrenebilen bir yapıda gerçekleştirmek. Bu da kurumlarda karar verme ve anlık aksiyon alma imkanı sunar. Aynı zamanda çözüm geliştirmede firmaların yapay zeka alanında yetkinliklerini artırmasına katkı sağlamaktayız.

– Daha önce hangi kurumlarla çalıştınız? Çalıştığımız kurumlar yurt içinde SAMM Teknoloji, OPET, TANI, CRYPTTECH, TAV Teknoloji. Yurt dışında da Güney Kore’de iş birlikleri yapıyoruz.   – Bir yapay zeka girişimi olarak Türkiye yapay zeka ekosistemini nasıl görüyorsunuz? Fırsatlar ve engelleri nasıl yorumluyorsunuz? Yapay zeka konusu günümüzde bir çok işletme ve mühendisin gündeminde olan bir konudur. Bununla birlikte Hiddenslate gibi doğrudan bu çözümleri geliştiren firmalar için ekosistemin oluşumu çok önemli. Ekosistemin olması ürünlerinizi satabileceğiniz bir pazar ve kendinizi konumlandırma stratejilerine kafa yormaya zorlayacak rakiplerinizin olması demek. Ancak, Türkiye’de pazarın sınırlı olması yapay zeka konusunda çözüm geliştiren firmaların önünde bir engel olarak değerlendiriyoruz. Özellikle yapay zeka çözümleri sunan firmaların yurt dışı pazarlara açılacak şekilde stratejilerini belirlemeleri gerekiyor.

– Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin size nasıl bir faydası var? TRAI’den beklentileriniz neler? Türkiye’de yapay zeka konularında eko sistem oluşturmasına öncülük yapan Yapay Zeka İnisiyatifi’ni sektörde bir küme (cluster) olarak değerlendiriyorum. Sadece Türkiye pazarı değil, global pazarlara açılıp için gerekli dinamiklerin oluşturulması için ekosistemi yönlendirmesi ve teşvik etmesinin önemli ve gerekli olduğuna inanıyorum. Özellikle Avrupa (Almanya) ve Uzak Doğu (Güney Kore, Singapur) pazarlarında ekosistemlerle ağ kurulması önemli olacaktır.

 

Benzer Haberler
Send this to a friend