Amerikan hükümetinin yapay zeka çalışmalarını güvenli ve sorumlu şekilde ilerletilebilmesi için aldığı kararlar

Amerikan hükümetinin yapay zeka çalışmalarını güvenli ve sorumlu şekilde ilerletilebilmesi için aldığı kararlar

ABD Başkanı Joe Biden, YZ’nın Amerikalılar için güvenli ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak için önemli bir adım olan bir yürütme emri imzaladı.

Emre göre, teknoloji şirketlerinin, piyasaya sürülmeden önce yapay zeka sistemleri için test sonuçlarını ABD hükümeti ile paylaşması gerekiyor. Hükümet ayrıca sıkı test yönergeleri belirleyecek.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan YZ direktifleri şunları içermekte:

  • Ulusal güvenlik, ekonomik güvenlik veya halk sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturan YZ modelleri geliştiren şirketler, güvenlik test sonuçlarını hükümetle paylaşmak zorundadır.
  • Hükümet, değerlendiricilerin test prosedürlerinde kötü niyetli aktörleri taklit ettiği kırmızı takım testleri için yönergeler belirleyecektir.
  • Sahtekarlık ve derin sahtecilikten kaynaklanan zarar riskini ele almak için YZ yapımı içeriği filigranlamakla ilgili resmi rehberlik yayınlanacaktır.
  • Biyolojik silahları yaratmaya yardımcı olan YZ sistemlerinin tehdidini azaltmak için yeni biyolojik sentez tarama standartları geliştirilecektir.
  • Federal destek ile Amerikan vatandaşlarının gizliliğini koruyan teknikler geliştirilecek ve kullanımları hızlandırılacaktır.

Bu direktifler, YZ’nın potansiyel zararlarını azaltmaya yardımcı olacak. Örneğin, ulusal güvenlik, ekonomik güvenlik veya halk sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturan YZ modelleri geliştiren şirketler, güvenlik test sonuçlarını hükümetle paylaşmak zorunda kalacak. Bu, YZ sistemlerinin kötüye kullanımını önlemeye yardımcı olacaktır.

Emre ayrıca medeni haklar, tüketici koruması ve işçi hakları gibi alanları da kapsamaktadır. Bu, YZ’nın herkesin yararına olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Emrin başarılı olup olmayacağı henüz belli değil, ancak önemli bir başlangıç yaptığını söylemek mümkün.

Biden YZ düzenlemeleri

EU AI Act

Kapsam

ABD federal hükümeti tarafından kullanılan YZ sistemlerini kapsar

Avrupa Birliği’nde geliştirilen, devreye alınan veya kullanılan YZ sistemlerini kapsar

Risk değerlendirmesi ve azaltma

Federal kurumlardan YZ sistemlerinin risklerini değerlendirmelerini ve azaltmalarını gerektirir

YZ sistemlerinin geliştiricilerinden ve devreye alanlardan sistemlerinin risklerini değerlendirmelerini ve azaltmalarını gerektirir

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Federal kurumlardan YZ’yı nasıl kullandıklarına dair şeffaf olmalarını ve sonuçlardan sorumlu olmalarını gerektirir

YZ sistemlerinin geliştiricilerinden ve devreye alanlardan sistemlerinin nasıl çalıştığı konusunda şeffaf olmalarını ve sonuçlardan sorumlu olmalarını gerektirir

Ayrımcılık yapmama ve adalet

Federal kurumların insanlara karşı ayrımcılık yapan YZ sistemlerini kullanmasını yasaklar

Ayrımcılık yapan YZ sistemlerinin geliştirilmesini ve kullanımını yasaklar

Kamu katılımı

Federal kurumlardan YZ sistemlerinin geliştirilmesine ve kullanımına kamu katılımı için fırsatlar sunmalarını gerektirir

Kamu katılımını açıkça gerektirmez, ancak YZ sistemlerinin geliştiricilerinden ve devreye alanlardan paydaşlarla istişare etmelerini gerektirir

Yasaklar

Herhangi bir YZ sistemini açıkça yasaklamaz

Sosyal puanlama kullanan sistemler veya insanların davranışlarını manipüle eden sistemler gibi belirli YZ sistemlerinin geliştirilmesini ve kullanımını yasaklar

 
Zeynep Mavi
Zeynep Mavi
               

KAYNAKLAR: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698792/EPRS_BRI(2021)698792_EN.pdf

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/30/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-on-safe-secure-and-trustworthy-artificial-intelligence/

Benzer Haberler
Send this to a friend