İmza Tanıma ve Doğrulamaya Yapay Zeka Destekli Çözüm

İmza Tanıma ve Doğrulamaya Yapay Zeka Destekli Çözüm

Yapı Kredi Teknoloji tarafından geliştirilen imza tanıma ve doğrulama projesi Assos, serbest düzendeki dijital dokümanların sayfaları üzerinde imza varlık-yokluk kontrolünü gerçekleştirme, pozisyonunu belirleme, iki imza arasındaki benzerliği yüzdesel bir oranla tahminleme ve kaşeleri sayfa üzerinde temizleme yeteneğine sahip. 

Günümüzde bankalar her gün farklı kanallardan gelen ödeme emirleri, kredi başvuru sözleşmesi gibi talimatlı işlemleri yürütüyor. Bu işlemlerin dokümanları üzerindeki imzaların, müşteri firmaya ait yetkili kişiler tarafından atılıp atılmadığının kontrolü, operasyon merkezi ve şubelerde görev yapan uzmanlar tarafından gözle gerçekleştiriliyor. Dokümanla gelen her işlem emri için müşterinin gerçek kişi olması halinde imza beyannamesine, tüzel kişiler içinse imza sirkülerine bakılarak imzayı atan kişinin imzası ve yetkinlikleri kontrol edilmekte. Benzer bir uygulama iç denetim ekipleri için de geçerli. Denetim süreçlerinde denetçiler, teftiş altındaki şubelerde açık konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden rastgele seçer ve müşteri, kefil ve şube personelinin imzalarının fiziki belgelerdeki sayfaların doğru yerinde olup olmadığını manuel olarak inceler ve doğrular.

Ekran Resmi 2022 05 26 11.30.27 İmzalar Arasındaki Benzerliği Hesaplıyor

Bir imza tanıma ve doğrulama projesi olan Assos serbest düzendeki dijital dokümanların sayfaları üzerinde imza varlık-yokluk kontrolünü gerçekleştirme, pozisyonunu belirleme ve iki imza arasındaki benzerliği yüzdesel bir oranla tahminleme yeteneğine sahip. Ayrıca Türkiye’de firma kaşelerinin üstüne imza atma alışkanlığı olduğundan kaşeleri sayfa üzerinde de temizleyebilir.  Bulunan imzanın kaşeli veya kaşesiz halini çıkarabilir.  Pdf, tif, jpeg gibi her doküman tipi üstünde de çalışabilir.  Assos, iki imza arasında benzerliği hesaplayarak imza doğrulama fonksiyonunu yerine getirir. Yüzdesel bir oran ile imzalar arasındaki benzerliği hesaplayan Assos, benzerlik oranına alt sınır belirleyerek ‘imzalar tutarlı/imzalar tutarsız’ gibi dinamik olarak ikili bir karar da üretir.

İmzaların Sahibini Belirliyor

Aynı sayfa üzerinde birden fazla kişinin imzasının ayırt edilmesi gereken durumda ise kişilerin beyan ettikleri imza ile sayfadan çıkarılan imzalar arasında hesaplanan benzerlik oranı üzerinden hangi imzanın kime ait olduğuna karar verir. Karşılaştırılan imzaların yönü ve rengi, benzerlik oranının başarısını etkilemez. Yapı Kredi Bankası operasyon merkezi’ne gelen tek yetkili tüzel müşteriler ve bireysel müşteriler kapsamında devreye alınan Assos, her gün yaklaşık 13 bin talimatı doküman banka sistemine düştüğünde işlem anında imza yönünden kontrol etmekte. Özellikle bankacılık ve sigorta gibi yanlış pozitif hata payının tolere edilemeyeceği  çalışma alanlarında benzerlik alt sınırı daha yüksek tutulur ve bu sayede oluşabilecek güvenlik sorunlarının önüne geçilir.

İş Yükünü Azaltır

Assos aynı zamanda serbest düzendeki dijital dokümanların sayfaları üzerinde bulunan müşterilerin genelde el yazısı ile ‘bir nüshasını elden aldım’ ya da ‘okudum, anladım, onaylıyorum’ gibi ibarelerin yerini tespit etmeyi ve bankacıların manuel olarak yürüttükleri bu kontrol sürecini de otomatize eder. Bu sayede denetim süreçleri için oluşan iş yükünün ve geçen sürenin azaltılması aynı zamanda da eksik kontrollerden kaynaklı banka üzerindeki hukuki ve parasal riskleri minimize eder.

Nasıl Eğitildi?

Talimatlar, sözleşmeler, dilekçeler gibi birbirinden tamamen farklı ve serbest metinli banka iç dokümanları üzerinden Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) algoritmaları ile eğitilmiş imza tanıma ve doğrulama yapabilen modeller mevcuttur. Hem “Makine Öğrenmesi” hem de “Derin Öğrenme” alanlarında literatürde son 5 yılda imza tanıma ve doğrulama konusunda çalışan akademik makalelerdeki teknikler kullanılarak geliştirildi. Ayrıca iş ihtiyacına yönelik farklı doküman çeşitleri üzerinde de aynı algoritmalar ile eğitilip kullanıma açma imkanı mevcuttur.

Hataları Minimuma İndirir

Yapı Kredi Bankası, iç denetim süreçlerinde de aktif olarak kullanılan Assos sayesinde her ay ortalama 21 bin doküman ve yaklaşık 120 bin sayfa üzerindeki imza kontrolleri, denetçiler daha şubeye varmadan gerçekleşiyor. Yalnızca benzerlik oranları düşük olan kredilere teftiş esnasında odaklanılmaktadır. Operasyonel verimlilik, zamandan tasarrufunun yanı sıra kullanılan iş sürecinde daha etkin ve somut sonuçlar alınmasını sağlıyor. Buna ek olarak, imzaların gözle kontrolünde yapılabilecek hataları minimuma indiriyor.

Farklı Sektörlerde de Kullanılır 

Günümüzde ASSOS’un sadece bankacılık belgelerinde değil farklı sektörlerde kullanılan belgeler üzerinde de kullanılabiliyor. Bu sebeple çözüm sunan bir ürün olarak satış faaliyetleri de yürütebiliyor.

 

Not: Bu içerik Yapı Kredi Teknoloji tarafından TRAI için yazılmıştır.

 

Benzer Haberler

Veri Giriş Süresini Yüzde 70 Kısaltan Yapay Zeka Uygulaması

   
Benzer Haberler
Send this to a friend