“Günümüzün İşletmeleri Yarının Veri İşletmelerine Dönüşecek”

“Günümüzün İşletmeleri Yarının Veri İşletmelerine Dönüşecek”

Yapay zeka ekosisteminde yer alan, SAP’nin Türkiye’deki ilk “Gold Partner”ı MBIS’de YZ Araştırmaları Birim Yöneticisi olarak görev yapan Dr. Eren Esgin TRAI’nin sorularını yanıtladı.

– MBIS’in nasıl ortaya çıktığını ve neler yaptığını kısaca anlatabilir misiniz? MBIS 2000 yılında kuruldu. MBIS, müşterilerinin SAP başta olmak üzere, yazılım ve teknoloji yatırımlarından mümkün olan en iyi getiriyi elde etmelerini sağlamak amacıyla dijital çözümler ve hizmetler sunmaya odaklanıyor. Müşterilerine esnek, iş birliğine dayalı, proaktif ve stratejik bir yaklaşım ile kaliteli hizmet ve çözümler sunan MBIS, etkili ve kalıcı müşteri ilişkileri kurar. SAP Türkiye’nin ilk Gold Partner’i olan MBIS, süreç iyileştirmeleri, eğitim, teknik destek ve lisanslama dahil olmak üzere kapsamlı ve değer yaratan SAP hizmetlerini, yüzlerce müşterisine başarıyla ve gururla sağlıyor. – MBIS ne tür hizmetler sağlıyor? MBIS tarafından sağlanan hizmetleri dört kategoride toplayabiliriz: Dijital Strateji: (Stratejik süreç danışmanlığı, Uygulama danışmanlığı, Teknoloji mimarisi danışmanlığı) Dijital Dönüşüm: (SAP danışmanlığı ve proje uygulamaları, S/4HANA dönüşümü, “Müşteri deneyimi” danışmanlığı, Gelişmiş analitik ve iş zekası, Proje kalite güvencesi) Dijital Süreklilik: (Uygulama yönetimi hizmeti (AMS), SAP Teknik destek hizmetleri, Teknolojik altyapı sağlama, Dış kaynak kullanımı hizmetleri, SAP denetimi, risk ve uyumluluk (GRC), SAP Sistem izleme ve optimizasyonu) Dijital İnovasyon: (Ar-Ge yazılım geliştirme, Robotik süreç otomasyonu danışmanlığı, Yapay zekâ destekli yazılım geliştirme)

MBIS’in ayrıca faaliyet alanları aşağıda belirtilen dört iştiraki vardır:

MONOTECT | SAP Müşteri Deneyimi Çözümleri 

ANALYTICA | Analitik Çözümler 

ARTIUS | Denetim, Risk ve Uyumluluk (GRC) Yönetimi Çözümleri 

NOVALINE | SAP Sistem İzleme ve optimizasyon

– Yapay Zeka tabanlı ürün ve servisleriniz nedir? Kullanıcı firmalar tarafında ürettiği katma değeri paylaşabilir misiniz? MBIS ArGe Merkezinde faaliyetlerini yürüten Yapay Zeka Araştırmaları Birimi’nin temel misyonu, şirketimizin 20 yılı aşkın zaman diliminde canlıya geçirip desteğini verdiği 500’den fazla ERP projesinden edindiği süreç odaklılık bakış açısına göre, ERP sistemlerinde müşterilerimizin sahip olduğu operasyonel verinin (ki SAP ERP sistemlerinde dünya üzerindeki operasyonel verinin yaklaşık %65’i yönetilmektedir) farklı harici veri kaynaklarıyla zenginleştirip, uygun veri hazırlama ve makine öğrenimi algoritmalarıyla katma değerleri formlara ve örüntülere dönüştürmektir. Nihai hedefimiz, elde edilen çıktıları müşterilerimizin mevcut sistemleriyle entegre edip, iş süreçlerine dokuyarak maliyet azaltıcı veya ek gelir getirici ürün ve servisler haline dönüştürmek. Bu bağlamda, ERP sistemlerinde yönetilen operasyonel verinin bizlere sunduğu potansiyel Büyük Verinin 3V paradigmasına göre gün geçtikçe artarken, bahsettiğimiz bu potansiyel bazı işletmelerin  bilanço ve finansal raporlarında soyut aktif olarak yerini almaya başlamıştır. Kaçınılmaz bir son olarak, günümüzün işletmeleri büyük bir hızla yarının veri işletmelerine dönüşecektir. – Daha önce ne gibi projeler gerçekleştirdiniz? Hangi şirketlerle çalıştınız? Hedef sektörlerinizi ve alanlarınızı tarif edebilir misiniz? Yapay Zeka Araştırmaları Birimimizin gerçekleştirdiği faaliyetleri iki ana grupta değerlendirebiliriz. ERP proje sürecinde müşterilerimizde sıklıkla karşılaştığımız semptomik problemlere veya pazarda fark ettiğimiz müşterimizin niş gereksinimlerine istinaden özel çözümler geliştirmek. Proje bazlı çözümlerimiz arasında görece kısa çevrim süresine sahip RPA projelerimiz de yer almaktadır. – Şu an üzerinde çalıştığınız, geliştirmekte olduğunuz yeni bir proje var mıdır? Haziran 2020 itibariyle KOSGEB ArGe İnovasyon Destek Programı kapsamında Gerçek Zamanlı Yedek Parça Tahminleme projesi yürütülmektedir. Temel olarak, satış sonrası hizmetler işletmelerin mamül ve hizmet kalitesi ilkelerine bağlı kalarak arıza veya şikayet durumunda servis ve yedek parça hizmetlerini doğru, hızlı ve uygun fiyatla sunarak, müşteri memnuniyetini artırma çabasındadır. Satış sonrası müşteri destek hizmetlerinde arıza başına düşen ortalama müşteri ziyaret sayısı kritik bir anahtar performans göstergesidir. Bu noktada, çözümsüz ve sıkça tekrarlanan müşteri ziyaretleri satış dağıtım giderlerinin ciddi oranda artmasına sebep olurken, sunulan satış sonrası hizmetlerin kalite seviyesini etkileyip uzun vadede kurum marka değerini de düşürür. Akıllı Bakım bağlamında Gerçek Zamanlı Yedek Parça Tahminleme çözümü uygun makine öğrenimi algoritmaları yardımıyla yeni arıza çağrıları için en uygun yedek parça seçeneğini sorumlu teknik servise proaktif olarak önermeyi amaçlamaktadır. Bu çözüm ile arıza başına düşen ortalama müşteri ziyaret sayısı yarı yarıya düşürülerek satış dağıtım giderlerinin asgari %40 oranında önüne geçilmesi hedeflenmektedir. – Türkiye yapay zeka ekosistemini nasıl görüyorsunuz? Fırsatlar ve engelleri nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye’de yapay zeka ekosistemini çevreleyen popülarite ve teknolojik sıçramalar açısından yaşanan dalgalanmaların bizlere gösterdiği en kesin durum, şüphesiz büyük bir popülarite artışı olduğu ve bunun getirdiği heyecanın ya da potansiyelin yakın zamanda kaybolmayacağıdır. Türkiye’deki şirketlerin %25 gibi önemli bir oranının yapay zekayı emsal şirketlerin en önemli dijital stratejik öncelikleri arasında kabul ettiği görülmektedir. %60’lık kısmı ise yapay zekanın kurumları için öneminin farkındadır. Ancak, yapay zeka alanının stratejik öncelikler açısından yüksek bir dereceye sahip olmasına rağmen, diğer dijital girişimlere kıyasla daha yüksek bir doğrudan yatırım finansmanı payı alınması anlamına gelmemesi şaşırtıcıdır. Bir başka deyişle, bu yüksek oranlar yapay zekanın dijital ortamda nispeten yeni olduğu gerçeğiyle gölgelenmektedir. Diğer dijital girişimler, yapay zekaya kıyasla kendi programlarında büyük ölçüde daha fazla gelişme kaydetmiştir. Yapay zekanın ise fiili değer yaratma konusunda daha kat etmesi gereken kilometre taşları olduğu söylenebilir. – Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) size nasıl bir faydası var? TRAI’den beklentileriniz neler? TRAI, Türkiye’de yapay zekanın önemi, olası fırsat/tehditleri ve farklı alanlardaki uygulama potansiyeli gibi konularda bilinçli bir toplumun inşa edilmesine katkıda bulunan önemli platformlardan biridir. Bu anlamda, TRAI yapay zeka konusunda ülkemizde yetkin kişi ve kurumların oluşumuna katkıda bulunmak, kişi ve kurumlar arasında iş birlikteliklerini teşvik etmek amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımını arttırırken, ilgili faaliyetlerin ülkemizde istihdama, yüksek katma değere ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüşmesini sağlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Şirketimiz MBIS’in sahip olduğu yetkinlerin artırılması ve yapay zeka ekosisteminde faaliyet gösteren farklı yetkinlere sahip paydaşları tanıyıp, onlarla olası beraber çalışabilirlik, iş birliği veya sinerji gibi farklı senaryoları değerlendirmek istiyoruz.

BAĞLANTILI HABERLER

Bina – İnsan Etkileşimi ve Yapay Zeka Uygulamaları

40. TRAI Meet-Up’ında “RPA” Konuşuldu

Yapay Zekalı e-kitap Uygulaması Kullanıcıya Özel Liste Hazırlıyor

Benzer Haberler
Send this to a friend